Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Vandaag zijn de scholen gewoon open. Dat verzekerde minister Marilyn Alcalá-Wallé (PAR) van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport gisteravond in een uitzending van Telenotisia.

alcalawalle

De regering en het bestuur van onderwijsvakbond Sitek bereikten gisteren een akkoord.
Maar Sitek-voorzitter Darius ‘Lio’ Plantijn benadrukte direct na het overleg dat de beslissing om al dan niet te staken aan de leden was. Gisteravond heeft het vakbondsbestuur de afspraken met de overheid toegelicht. ,,Als de meerderheid van de leden akkoord geeft, dan kunnen de kinderen rustig naar school”, zei Plantijn. Wat het resultaat was van de vergadering was bij het sluiten van deze krant nog onduidelijk.
Volgens Alcalá-Wallé is voor alle actiepunten aangegeven hoe en wanneer die moeten worden uitgevoerd. De minister ziet geen reden voor een staking. ,,Wij zijn de vakbond opnieuw tegemoetgekomen. Als overheid hebben wij onze plicht gedaan”, aldus Alcalá-Wallé.
Met het landsbesluit dat gouverneur Lucille George-Wout afgelopen maandag heeft getekend, wordt tegemoetgekomen aan de naleving van het convenant dat Sindikato di Trahadó den Edukashon (Sitek) vorig jaar in augustus met de toenmalige Onderwijsminister Irene Dick van Pueblo Soberano tekende.
Dat staat in de overwegingen, de zogeheten considerans, die George-Wout opsomt in het door haar getekende landsbesluit. Het Antilliaans Dagblad heeft een digitale kopie van het ondertekende landsbesluit.
In de overwegingen worden punten genoemd waaruit blijkt dat er rekening is gehouden met de onderwijsvakbond. Zo schrijft de gouverneur dat Sitek bij het tekenen van het convenant erop had kunnen vertrouwen dat de toenmalige minister van Onderwijs bevoegd was om het Land Curaçao te vertegenwoordigen.
Een ander in het oog springende overweging is dat het tekenen van het landsbesluit nodig is ‘ter bevestiging van het vertrouwen in de overheid’.
De regering erkent de verplichtingen die uit het convenant voortvloeien. Het kabinet acht het verantwoord om te onderhandelen over de punten die in het ondertekende convenant vermeld staan, aldus de overweging. Uit de overwegingen van de gouverneur blijkt dat minister Armin Konket van Bestuur, Planning en Dienstverlening al op 8 augustus van dit jaar via een landsbesluit gemachtigd werd om namens het Land op te treden inzake het convenant.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).