Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De ministeries van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN), Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) en Justitie slaan de handen ineen in de strijd tegen burgers die illegaal activiteiten op terreinen van de overheid ontwikkelen.

Mondi in de brandHet gaat bijvoorbeeld om vuilstorting in de mondi, het lozen van chemische substanties in de grond of in het water en de vernietiging van de natuur. Doel is de controles die door de afzonderlijke ministeries plaatsvinden, te verstevigen.
Dat heeft minister Suzy Camelia-Römer (GMN) in gesprek met deze krant verklaard. De bewindsvrouw benadrukte dat het de bedoeling is dat met de verstevigde controles, en de sancties die daaruit voortvloeien, burgers zich realiseren dat hun illegaal handelen niet ongestraft blijft. ,,Wij hebben jaar in jaar uit toegestaan dat mensen ongestraft terreinen van de overheid inpikten. Bij Ronde Klip wordt vuilnis gestort, elders worden chemicaliën in de mondi gedumpt. Bij een verstevigde controle kun je bestuursdwang toepassen, dwangsommen opleggen en het kan ook gebeuren dat mensen voor de rechter moeten verschijnen. Met de nieuwe aanpak hopen wij mensen af te schrikken.”
De afzonderlijke ministeries treden al handhavend op, zo merkt Camelia-Römer op. ,,In het weekeinde was er een geval van illegale kap van mangroves. Mijn ministerie heeft contact met de politie opgenomen, mensen mogen zaken die niet van hen zijn zich niet toe-eigenen.”
De ministeries en het Openbaar Ministerie overleggen in augustus met elkaar over de verschillende middelen die zij hebben om op te treden en over de afzonderlijke bevoegdheden.
Het geval van de recente brand bij Dam Pretu illustreert hoe verschillende ministeries en instanties met een incident te maken krijgen, zo legt de bewindsvrouw uit. ,,Er is daar brand gesticht om meer landbouwgrond te krijgen. De natuur is daar vernietigd, dat valt onder GMN. Brandstichting is strafbaar, daar gaat de politie over. Overheidsgronden vallen onder VVRP.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).