Hof: Schotte heeft in hem gestelde vertrouwen op grove wijze misbruikt

Van een onzer verslaggeefsters

Willemstad - Oud-premier Gerrit Schotte (MFK) en zijn partner Cicely van der Dijs gaan door tot aan cassatie om te trachten vrijspraak te krijgen voor de hun ten laste gelegde feiten.

schotte

Het tweetal heeft gisteren direct na de uitspraak van het Hof in de zaak Babel cassatie aangetekend. Conform de eis van het Openbaar Ministerie en zoals al door het Gerecht in eerste aanleg toegewezen, kreeg Schotte gisteren ook in hoger beroep een gevangenisstraf opgelegd van drie jaar. Ook wordt hij voor vijf jaar ontzet uit het recht bij openbare verkiezingen te worden verkozen. De vordering van het Openbaar Ministerie om Schotte meteen na uitspraak aan te houden werd door het Hof verworpen. Hoewel het Hof onderkent dat er sprake is van ernstige feiten, die destijds de rechtsorde ernstig hebben geschokt, oordeelt het Hof dat er sindsdien geruime tijd is verstreken, dat Schotte ruim drie jaar geleden op vrije voeten is gesteld en dat het Openbaar Ministerie ervan heeft afgezien de vordering voor gevangenneming in eerste aanleg te vorderen. De rechter ziet dan ook onvoldoende gronden om de verdachte in voorlopige hechtenis te nemen. De vordering van de verdediging van Schotte om het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk te verklaren is door het Hof afgewezen. Bij het opleggen van de straf ging de rechter gisteren terug naar 10 oktober 2010 toen Curaçao een autonoom land werd. Het was een spannende tijd en dit legde een zware verantwoordelijkheid op de schouders van de politici die op dat moment de koers van Curaçao moesten gaan bepalen, aldus het Hof. ,,Zij moesten laten zien dat het algemeen belang en het vertrouwen van de burgers bij hen in goede handen waren. Degene die in de allereerste plaats het goede voorbeeld moest geven, was de minister-president van het nieuwe land. De verdachte kreeg de eervolle taak om dit ambt als eerste te gaan vervullen.” De voorzitter van het college van rechters bracht naar voren dat Schotte het in hem gestelde vertrouwen als eerste minister-president van Curaçao op grove wijze heeft misbruikt en dat hij door zijn handelen het aanzien van Curaçao ernstig heeft geschaad. ,,Dit wordt hem zwaar aangerekend.” Schotte heeft zich tijdens zijn premierschap schuldig gemaakt aan ambtelijke omkoping, valsheid in geschrifte en witwassen. Daarnaast heeft hij in strijd met de wet twee ‘jammers’ voorhanden gehad. Een aantal van deze feiten heeft hij samen met zijn levenspartner, de medeverdachte Cicely van der Dijs begaan. ,,Door het in ruil voor tegenprestaties aannemen van grote sommen geld van een bevriende zakenman (Francesco Corallo, red.) heeft de verdachte zich aanzien en macht kunnen verwerven binnen de politiek en samenleving van Curaçao. Om de gevraagde tegenprestaties te kunnen verlenen heeft de verdachte zijn bevoegdheden als minister-president van Curaçao misbruikt en de integriteit die onlosmakelijk met dit ambt verbonden is geschonden. In dit verband is de verdachte er niet voor teruggeschrokken om documenten te vervalsen en van misdrijf afkomstige geldbedragen een legaal aanzien te geven”, aldus het Hof. ,,Het thuis aanwezig hebben van verboden jammers geeft eveneens blijk van de houding van de verdachte dat hij zich boven de wet verheven acht.” Het Hof rekent Schotte zijn handelen zwaar aan en is op grond van de aard en de ernst daarvan van oordeel dat ‘slechts een straf die een onvoorwaardelijke vrijheidsbeneming met zich brengt, als passende straf in aanmerking komt’. Voor de feiten ambtelijke omkoping, valsheid in geschrifte, witwassen en het voorhanden hebben van frequency jammers is Schotte veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar en wordt hij voor vijf jaar ontzet uit het recht te worden verkozen. Anders dan in eerste aanleg is hij door het Hof wel vrijgesproken van het ‘valselijk opgeven van vermissing van zijn diplomatieke paspoort’. 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).