Van een onzer verslaggevers

Willemstad - In het onderzoek Saffier van het Openbaar Ministerie tegen Emsley Tromp, gedagvaard inzake belastingfraude, vindt de eerste zitting op 25 juli plaats; tijdens deze zogeheten regiezitting kan de verdediging van Tromp onderzoekswensen indienen, waarover de rechter een besluit neemt.

,,Wanneer de inhoudelijke zitting zal plaatsvinden hangt van dit mogelijke nadere onderzoek af”, aldus het OM in een maandag uitgestuurde persverklaring. Het valt op dat het OM hierin spreekt over ‘de heer Emsley Tromp’ en niet, zoals in het persbericht van 5 mei jongstleden, waarin in de eerste zin gesproken werd over besluit tot dagvaarding van ‘de president van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten’. Dat was toen extra opmerkelijk omdat voordien telkens werd gemeld dat Tromp ‘in privépersoon’ als verdachte gold. In het jongste persbericht van het OM wordt niet verwezen naar de functie van Tromp, waar hij overigens direct afstand van heeft genomen om het strafrechtelijk onderzoek niet te verstoren.Het onderzoek Saffier is volgens het OM ‘begin 2016 gestart’ bij de Team Bestrijding Ondermijning (TBO), onderdeel van het Recherche Samenwerkingsteam (RST). Het OM geeft aan dat dit gebeurde ‘naar aanleiding van aanhoudende berichten in de media over mogelijke financiële malversaties gepleegd door verdachte’. Het is bekend dat met name de Papiamentstalige krant Vigilante regelmatig met dergelijke berichtgeving kwam.In dit onderzoek is onder meer een aantal huiszoekingen verricht, waaronder eerst bij de verdachte thuis, toen Tromp zelf op dienstreis was in de Verenigde Staten, en later ook bij de Centrale Bank. ,,Ook zijn getuigen gehoord en zijn stukken uit het buitenland ontvangen”, meldt het OM in de jongste persverklaring.,,Het onderzoek leidde onder meer tot de verdenking dat de heer Tromp over de periode 2006 tot en met 2014 opzettelijk niet alle inkomsten die hij vanwege zijn functie ontving ten behoeve van zijn pensioenopbouw aan de Belastingdienst heeft opgegeven. Het nadeel voor het Land Curaçao wordt geschat op ongeveer 5,5 miljoen gulden.”Dit gedeelte van het onderzoek is dit voorjaar afgerond en heeft geleid tot de dagvaarding voor 25 juli. Het opsporingsonderzoek naar ‘de overige feiten loopt nog door’. Hier zal volgens het OM ‘later een vervolgingsbeslissing over worden genomen’.

tromp


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).