Nieuwe regering moet oor te luisteren leggen.
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De nieuwe regering zal haar oor te luisteren moeten leggen bij de sociale partners en daar ook zo veel mogelijk informatie moeten inwinnen om precies te weten waar de noden liggen in de samenleving.

bereidverklaring1
Dat is de boodschap die de sociale partners zouden willen uitdragen aan de nieuwe regering. De sociale partners waren gisteren bij gouverneur Lucille George-Wout om daar hun input te geven. Er wordt blij en verheugd gereageerd op de voortvarendheid waarmee nu al een bereidwilligheidsverklaring is getekend en op het feit dat de portefeuilles zijn verdeeld. ,,Ik ben blij dat er snel gehandeld wordt. Jammer dat er geen steviger basis is van 14 zetels”, zo reageert Marcos Cova, vicevoorzitter van de Kamer van Koophandel (KvK). KvK-voorzitter Billy Jonckheer vervolgt: ,,De samenleving snakt naar rust en stabiliteit.” De organisatie heeft al een tijd lang een lijst met zes prioriteiten, ‘de bijbel van de KvK’, zoals Jonckheer dit noemt, die hij graag terug ziet komen in het regeringsbeleid. Een van die punten is het onderwijs. ,,Er moet een nationale dialoog komen over het onderwijs. Het systeem moet veranderen, want het onderwijs werpt zijn vruchten niet af. De KvK is voorstander van het invoeren van het Engels als instructietaal, maar nogmaals, daar moet een nationale dialoog over gevoerd worden.” Een ander belangrijk punt is de ‘red tape’. Jonckheer: ,,Er moet een versimpeling komen binnen de ambtelijke molen, maar ook op belastinggebied bijvoorbeeld. Er kan geen aandacht zijn voor de sociale problemen en noden, als de economie niet goed draait en groeit.” Deze mening wordt ondersteund door Joop Kusters, voorzitter van de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC).
Hij vindt vooral dat er samengewerkt moet worden en onderstreept het belang van het tripartiete overleg: overheid, bedrijfsleven en vakbonden. Maar ook binnen de overheid, bij de verschillende ministeries moet er samengewerkt worden. ,,Er kan geen sociale vooruitgang zijn, als er geen economische groei is. Dus, wat betreft het plaatsen van de personen op de verschillende ministersposten, zou ik zeggen: ‘put the right man on the right position’, zet capabele mensen neer die boven de partijpolitieke belangen kunnen staan, ervoor kunnen zorgen dat de economie draait, en die er tegelijkertijd voor zorgen dat er op sociaal gebied aandacht is voor de mensen. Anders krijg je ontevreden mensen die denken dat er niets gebeurt. Bij een volgende verkiezing wordt dan de rekening gepresenteerd”, aldus Kusters.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).