Van een onzer verslaggevers
Willemstad – Overheids-nv Refineria di Kòrsou (RdK) die de Isla-raffinaderij aan het Venezolaanse staatsoliebedrijf PdVSA verhuurt, is bezig met een alternatief plan om ervoor te zorgen dat de overgang zo soepel mogelijk verloopt en de arbeidsplaatsen behouden blijven wanneer in 2019 het leasecontract afloopt.
islaDat heeft directeur José van den Wall-Arnemann in gesprek met deze krant verklaard. ,,RdK heeft ervoor gekozen om aan deze alternatieven te werken omdat de raffinaderij en PdVSA jammer genoeg tot nu toe geen interesse hebben getoond en zich ook niet bereid hebben verklaard om met Guangdong Zhenrong Energy samen te werken. Er is op 8 februari een officiële brief van GZE naar PdVSA verstuurd, maar daar is niet op gereageerd. Hoeveel meer moeten wij PdVSA smeken om samen te werken?”, zo vraagt Van den Wall-Arnemann zich af. ,,Op een gegeven moment moeten wij als land de eer aan onszelf houden. Als de raffinaderij en het staatsoliebedrijf willen meedoen met het moderniseringsproject is het wat ons betreft oké, doen zij dat niet dan is het ook goed. Wij blijven in ieder geval niet stilzitten.”
De RdK-directeur legde uit dat er ook een andere reden is om aan een zogeheten plan B te werken. ,,De aanbesteding voor de bouw van de LNG-terminal loopt heel goed. Maar de investeerder moet wel de garantie hebben dat de raffinaderij openblijft. Dat is ook de reden waarom RdK met alle scenario’s rekening houdt.”
Volgens Van den Wall-Arnemann is er geen reden waarom Curaçao de onderhandelingen met GZE zou moeten stopzetten. Want, zo stelt de RdK-directeur: ,,Er is op dit moment geen ander alternatief en het moment waarop het leasecontract met PdVSA afloopt, breekt bij wijze van spreken overmorgen al aan. Bij zo’n groot project is het niet alleen zaak om de raffinaderij open te houden, maar ook om ervoor te zorgen dat het voldoet aan de geldende milieuregels. De raffinaderij moet kunnen concurreren. RdK hoeft op grond van het contract met GZE bij dit project niet borg te staan en ook niets in onderpand te geven.”
Van den Wall-Arnemann is verheugd over het feit dat vakbond STK recent stelling nam en verklaarde het onacceptabel te vinden om de onderhandelingen met GZE stop te zetten, zoals eerder door MFK-leider Gerrit Schotte in de Staten van het demissionaire kabinet werd geëist.
Adjunct-directeur Karel van Haren van de raffinaderij verklaart desgevraagd dat de Isla en PdVSA in afwachting zijn van de regering om te horen wat hun rol is in het traject met GZE. ,,Onze lease-agreement met Curaçao loopt eind 2019 af. De regering heeft met GZE een contract getekend. Wij zijn geen contractpartij. Formeel zijn wij niet op de hoogte van wat onze rol in het moderniseringstraject zou moeten zijn. Het is aan de regering, die het contract met het Chinese bedrijf tekende, om ons daarvan op de hoogte te stellen”, aldus Van Haren.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).