Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Met ingang van morgen wordt bij het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) weer het volledige operatieprogramma gedraaid. Dat bevestigt medisch directeur Franke Scheper tegenover deze krant.


OperatiekamersEerder was het hospitaal in verband met de precaire financiën - en als gevolg daarvan het materialentekort - genoodzaakt de operaties, die voor twee weken gepland waren, uit te stellen. Inmiddels heeft de Sociale Verzekeringsbank (SVB) een bedrag van 1,8 miljoen gulden beschikbaar gesteld, waarmee de nodige materialen zijn besteld. Vandaag wordt hiervan het laatste – sterilisatiemateriaal uit de Verenigde Staten – verwacht, aldus Scheper. Het bestelde materiaal is goed voor drie maanden, zo bevestigt de medisch directeur van het ziekenhuis. ,,Dat willen we ook in de toekomst aanhouden.”
In een brief van 3 maart aan alle operateurs werkzaam in het Sehos, maakte de Raad van Bestuur van het ziekenhuis bekend dat de operaties die waren gepland voor de komende twee weken, werden uitgesteld. Het betrof zogeheten ‘electieve operaties’. Bij het ziekenhuis wordt binnen een zorgpallet onderscheid gemaakt tussen operaties: acuut, electief en chronisch. Noodzakelijke ingrepen en/of spoedoperaties (acuut) gingen wel gewoon door. De Vereniging Medisch Specialisten Curaçao reageerde na de brief van de Raad van Bestuur van Sehos snel en stelde dat de situatie ‘een direct gevolg is van de door de overheid opgelegde korting van het budget dat het Sehos van de SVB ontvangt voor zorg die zij aan bvz-verzekerden (basisverzekering ziektekosten, red.) verleent’. Deze korting is volgens de medisch specialisten deels gebaseerd op de zogenoemde quickscan van het Sehos, die Usona (Uitvoeringsorgaan Stichting Ontwikkeling Nederlandse Antillen) in 2015 heeft uitgevoerd, ‘een overigens zeer vluchtig en weinig zorgvuldig uitgevoerd onderzoek - is zeker deels ook nattevingerwerk geweest’.
Afgelopen donderdag vond in het hospitaal een gesprek plaats tussen demissionair minister van Gezondheid, Zita Jesus-Leito (PAR), de Raad van Bestuur van Sehos en SVB. ,,We hebben afspraken gemaakt, onder andere met SVB, zodat we vooruit kunnen komen”, zo vertelt Scheper. Hierbij is het reeds genoemde bedrag van 1,8 miljoen toegezegd. Dat is inmiddels ook ontvangen, zo wordt bevestigd. ,,Ondertussen letten wij ook strakker op de interne logistiek. Hiervoor worden extra mensen ingevlogen om het automatiseringsproces goed te begeleiden en beter inzichtelijk te maken.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).