Van een onzer verslaggevers
Willemstad - In de afgelopen regeerperiode zijn de theorie-examens voor het rijbewijs afgestemd op de nieuwe Verkeersverordening, maar worden de nieuwe examens nog niet afgenomen. In 2002 is de nieuwe Verkeersverordening in werking getreden, maar de rijbewijs-examens zijn nog steeds gebaseerd op de geldige verordening uit 1957.

rijbewijskantoor

De reden waarom de nieuwe examens nog niet worden afgenomen, zo schrijft de ex-minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD), Etienne van der Horst (PAIS) in zijn overdrachtsdocument, is dat ‘er afspraken met de rijschoolhouders gemaakt moeten worden over de transitie naar de nieuwe situatie’. ,,Begin 2017 zal dit plaatsvinden”, zo voegt de minister eraan toe.
Verder zal ook in 2017 het theorie-examen digitaal worden afgenomen. ,,In het kader van de digitalisering van de dienstverlening is opdracht gegeven aan Core nv om de nodige voorbereidingen te treffen”, aldus de ex-minister.
Wat al wel heeft plaatsgevonden is dat de rijschoolhouders gedurende 2016 allen aan een door BPD georganiseerde workshop deelgenomen hebben om bekend te raken met de nieuwe Verkeersverordening. Van der Horst: ,,Vermeldenswaardig is dat een goede verstandhouding is opgebouwd tussen Bureau Rijbewijzen en de rijschoolhouders. Dat was in het verleden weleens anders. Er is nu regelmatig overleg met deze rijschoolhouders met het doel om de dienstverlening verder te verbeteren.”
Verder staat in het overdrachtsdocument: ,,Zowel voor het rijbewijs dat door het Bureau Rijbewijzen wordt verstrekt en de sédula die door Kranshi wordt verstrekt geldt dat deze documenten vernieuwd dienen te worden. Beide vermelden nog de naam Nederlandse Antillen. De beleidsorganisatie van BPD heeft een uitgangspuntennotitie opgesteld voor het vervangen van deze documenten met een zogenaamde smartcard. Hier zal door de minister en de Raad van Ministers nog een standpunt over moeten worden ingenomen.”
In het verslag wordt teruggeblikt: ,,Het Bureau Rijbewijzen is gedurende de afgelopen 3 jaar middelpunt van een strafrechtelijk onderzoek geweest. Thans is het dossier van dit onderzoek door de landsrecherche overgedragen aan het Openbaar Ministerie (OM). Door het OM zal bepaald worden wat de vervolgacties zullen zijn. In verband met dat onderzoek zijn drie baliemedewerksters geschorst sinds 2013. Inmiddels is een van hen ontslagen om andere redenen.
Door het onderzoek dat gaande was bij Bureau Rijbewijzen is pas later in de regeerperiode aangevangen met acties voor verbetering van de dienstverlening. Ook hier waren de wachttijden voor het krijgen van een afspraak lang. Deze wachttijden zijn teruggebracht naar anderhalve week voor het theorie-examen en drie weken voor het praktijkexamen. Nu zijn deze wachttijden iets langer vanwege ziekteverzuim.
Er waren vijf vacante functies van rij-examinator. Deze zijn op één na alle ingevuld. Voor de laatste vacature loopt thans een wervingsproces. Ook voor de functie van afdelingshoofd is een wervingsproces doorlopen en is een kandidaat aangesteld. Op inhoudelijk gebied zijn ook een aantal noemenswaardige verbeteringen in voorbereiding.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).