Van een onzer verslaggevers
Willemstad - In het jaar 2016 zijn door de Curaçaose Financial Intelligence Unit (FIU) tot nu toe (niet het volledige jaar) 15.308 ongebruikelijke transacties geregistreerd en zijn 2.578 (17 procent) transacties doorverwezen voor nader onderzoek door het Openbaar Ministerie (OM).

fiu
Opvallend in 2016 is dat de meeste meldingen (87 procent) gebaseerd zijn op objectieve indicatoren (bijvoorbeeld een groot geldbedrag) en er beduidend weinig subjectieve meldingen zijn gedaan van ongebruikelijke transacties (13 procent). Subjectieve meldingen zijn op basis van vermoedens van witwassen van geld of terrorismefinanciering.
De FIU wil het subjectief melden graag stimuleren. Immers, de melders kennen de eigen klanten het beste en kunnen sneller een vermoeden van ongebruikelijke transacties signaleren. Deze cijfers blijken uit een lezing van de Curaçaose FIU-directeur Annemarie Kemna, gehouden op Aruba tijdens een seminar voor de financiële instituties van de ‘Dutch Caribbean’.
In 2015 tekende de FIU 19.382 ongebruikelijke transacties op, beduidend meer dan het jaar ervoor toen er 17.676 ongebruikelijke transacties geteld waren. In 2015 werden slechts 835 (4,3 procent) transacties doorverwezen voor nader onderzoek door het OM. In 2014 waren er 4.509 (26 procent) doorverwijzingen.
Het is niet duidelijk tot welke maand in dit jaar de door Kemna gepresenteerde telling gaat. Wel is het zo dat de cijfers van 2015 voor het algemene publiek ook ‘nieuw’ zijn. De FIU zette tot nu toe het jaarverslag 2015 niet op de website, en ook herhaald verzoek hiernaar door het Antilliaans Dagblad bleef onbeantwoord.
Opvallend is dus het grote aantal objectief ontvangen meldingen van de FIU in 2016. Objectieve meldingen zijn meldingen die op basis van harde gegevens volgens vastgestelde richtlijnen worden gedaan. In 2015 bestond het aantal meldingen voor 58 procent uit objectieve indicatoren en in 2014 voor 57 procent.
Uit het jaarverslag van 2014 blijkt dat de FIU het subjectief melden graag stimuleert. Dit wordt in 2014 als volgt gemotiveerd: ,,Subjectief rapporteren is belangrijk voor de FIU omdat hier vaak een vermoeden aan ten grondslag ligt. De FIU is hierbij afhankelijk van de melder die de klanten het beste kent en de omstandigheden waaronder transacties plaatsvinden. Het zijn dan ook de meldinstanties die het beste kunnen bepalen of er mogelijk sprake is van witwassen of terrorismefinanciering.” Het lage percentage in 2016 is des te meer opvallend als gesteld wordt dat het sinds 2016 mogelijk is om op basis van één subjectieve indicator een melding te doen van een ongebruikelijke transactie.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).