Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Nadat eerder zowel de Raad van Advies (RvA) als gouverneur Lucille George-Wout de 80/20-regeling terug heeft gestuurd omdat deze discriminerend zou zijn, onderzoekt demissionair minister Ruthmilda Larmonie-Cecilia (PS) van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn nu of de Raad van State in Den Haag zich over de omstreden wet kan buigen.

RvS

Dat laat de minister in gesprek met deze krant weten. Ondanks argumenten van de RvA en de gouverneur die het tegenovergestelde ondersteunen, is de minister ervan overtuigd dat de regeling niet in strijd is met het gelijkheidsbeginsel.
De Landsverordening ter bevordering van een rechtvaardige kans op werk voor lokale arbeidskrachten - zoals de wet officieel heet - is het paradepaardje van Pueblo Soberano. Demissionair minister Larmonie-Cecilia beschouwt het als haar taak en verantwoordelijkheid om de omstreden wet goedgekeurd te krijgen nog voordat het nieuwe kabinet-Koeiman aantreedt. ,,Dit is één van de nog lopende zaken, en die wil ik afhandelen”, zegt ze.
Helmin Wiels - de overleden leider van Pueblo Soberano - kwam in 2011 met het plan om het aantal buitenlandse arbeidskrachten te beperken tot 20 procent, maar tot nu toe stuitte de wet - in 2011 aangenomen door een Statenmeerderheid van PS, MFK en MAN - op tegenstand van andere partijen en sociale partners. De RvA op Curaçao oordeelde in 2012 dat het wetsontwerp inbreuk maakt op het gelijkheidsbeginsel.
Volgens Larmonie-Cecilia, die door naar de RvS te stappen zowel de RvA als de gouverneur passeert, doet dit niet ter zake. ,,Differentiatie is toegestaan”, stelt zij, refererend aan de in 2009 doorgevoerde wijziging van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden ten aanzien van de staatkundige hoedanigheid van de eilandgebieden van de Nederlandse Antillen. ,,Binnen het Koninkrijk is er sprake van onderscheid: bepaalde sociale wetten die in Nederland van kracht zijn, gelden niet op de eilanden. Andersom moeten ook de eilanden zelf kunnen beschikken en hun lokale arbeidsmarkt kunnen beschermen tegen invloeden van buitenaf.” Enkele eilandgebieden in de regio, zoals de Dominicaanse Republiek en Puerto Rico, doen dat ook, zegt de minister. ,,En Engeland, dat lid is van de Europese Unie, en dat het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens heeft ondertekend, staat werkgevers niet toe om buitenlanders in dienst te nemen. Handelt Engeland daarmee ook in strijd met het gelijkheidsbeginsel? Ik denk het niet.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).