Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Raad van Advies (RvA) van Curaçao vindt dat het initiatiefwetsontwerp van Hensley Koeiman (MAN) om het kiesstelsel te veranderen, namelijk zodanig dat kandidaten op een lijst die de meeste stemmen hebben gekregen eerst aan de beurt zijn voor een Statenzetel, beter moet worden gemotiveerd.
Koeiman en zijn partij MAN, waarvan hij lijsttrekker was bij de verkiezingen op 5 oktober jongstleden, zijn de winnaars van de jongste stembusronde. Zijn initiatiefwetsontwerp dateert echter al van 15 juni dit jaar. Op 6 oktober bracht de RvA advies uit.
De Raad van Advies wil een betere motivering van de noodzaak van het initiatiefontwerp van Koeiman. De initiatiefontwerp-landsverordening houdt in ‘het kiesstelsel verder te democratiseren’. Namelijk opdat de kandidaten met de meeste stemmen op een kandidatenlijst van een politieke groepering die zetels heeft gekregen bij Statenverkiezingen eerst in aanmerking komen voor het bezetten van een aan die kandidatenlijst toegekende plaats; en dit niet (langer, red.) afhankelijk te laten zijn van de volgorde waarop de kandidaten op de lijst zijn geplaatst.
De RvA merkt op dat tot het ontwerpen van nieuwe wettelijke regelingen -overeenkomstig aanwijzing 4, eerste lid van de Aanwijzingen voor de regelgeving (Awr) - alléén wordt besloten als ‘de noodzaak daarvan is komen vast te staan’.
Het adviescollege meent dat het moeilijk voor de RvA is om vast te stellen of de voorgestelde ingrijpende wijziging van het kiesstelsel van Curaçao ‘noodzakelijk dan wel wenselijk is’. ,,De Raad adviseert in de Memorie van Toelichting op het vorenstaande in te gaan.”
Uit de Memorie van Toelichting (MvT) kan namelijk niet worden afgeleid waarom het noodzakelijk dan wel wenselijk is om het kiesstelsel van Curaçao verder te democratiseren. ,,De argumentatie van de initiatiefnemer dat het verder democratiseren van kiesstelsels een tendens is en dat in Sint Maarten dit systeem reeds wordt toegepast, is naar de mening van de Raad niet afdoende om een dergelijke ingrijpende wijziging van het kiesstelsel voor de Staten, te rechtvaardigen.”
De RvA meent, mede gelet op aanwijzing 5 van de Awr, dat de bedoelde hervorming van het kiesstelsel van Curaçao gebaseerd moet zijn op ‘een gedegen verricht onderzoek’ waaruit blijkt dat de voorgestelde oplossing de juiste is.

koeiman


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).