Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad – Nadat Frente Sivil een folder had gemaakt met daarin redenen waarom de gemeenschap niet op Gerrit Schotte (MFK) zou moeten stemmen, laat laatstgenoemde middels zijn verdedigingsteam nu van zich horen: ,,Iemand is onschuldig tot het tegendeel bewezen is.”

frentesivil
In een uitgebreide verklaring reageert het verdedigingsteam van de oud-premier, bestaande uit de Nederlandse advocaten Geert-Jan Knoops en Carry Knoops-Hamburger, op de beschuldigingen die in de folder worden geuit aan het adres van Schotte. Zo schrijft het advocatenduo: ,,Dat de bewijzen tegen Schotte verpletterend zijn, is een niet-gefundeerde aanname evenals de bewering dat alles erop wijst dat Schotte in hoger beroep zal verliezen. Op dit moment vindt er op verzoek van zijn verdediging nieuw onderzoek plaats om zijn onschuld aan te tonen.”
Ook stellen de raadslieden dat uit niets blijkt dat Francesco Corallo ervan verdacht wordt onderdeel uit te maken van de internationale onderwereld, oftewel de maffia. ,,Evenmin is vastgesteld dat zoals het pamflet suggereert het vermogen van dhr. Corallo van criminele activiteiten afkomstig is. Het vormt een loze beschuldiging.” Ook zou uit niets zijn gebleken dat Schotte ‘geld onder de tafel heeft ontvangen om Corallo’s belangen te behartigen’. ,,Dit is evenmin in het vonnis vastgesteld.” Wat ook niet is vastgesteld, zo stellen de advocaten, is dat Schotte geld zou hebben ontvangen om aan de maffia de macht te geven in het regeren van ons land. ,,Niet is gebleken en ook niet vastgesteld in het vonnis dat Schotte zou hebben getracht om Corallo te benoemen in de Raad van Commissarissen van de CBCS. Er heeft nimmer een dergelijke benoeming plaatsgevonden en evenmin van een ‘handlanger’ van Corallo.”
In reactie op het Rapport Willems, waarin wordt gesteld dat er gedurende het bewind van Schotte ernstig wanbeleid is geconstateerd bij verschillende overheids-nv’s, stellen Knoops en Knoops-Hamburger dat het onjuist is om de vermeende handelingen van de aandeelhouder (Land Curaçao) aan Schotte toe te rekenen. ,,De aantijgingen in het pamflet zijn bovendien onjuist. Toen Schotte aantrad als minister-president waren door beslissingen, handelingen en nalaten van de voormalige leden van de directie van Aqualectra problemen ontstaan doordat er niet of onvoldoende in onderhoud en reparatie van de BOO-centrale is geïnvesteerd, en het management daarvan heeft gefaald. Algemeen bekend is dat er grote problemen waren bij de BOO-centrale, als gevolg waarvan ook de Isla-raffinaderij herhaaldelijk moest worden stilgelegd. Het was van landsbelang dat deze problemen zo spoedig mogelijk zouden worden opgelost. De reorganisatie van Aqualectra was erop gericht om de stroomvoorziening op Curaçao veilig te stellen.”
Niet de reorganisatie die is doorgevoerd in de periode dat Schotte minister-president was, maar het wanbeleid in de periode die daaraan vooraf is gegaan, heeft volgens Schotte de stroomvoorziening in gevaar gebracht. ,,Een gevolg daarvan was ook, dat de boekwaarde van de BOO-centrale door gebrek aan onderhoud tot nihil was gedaald. Dat betekent bijvoorbeeld dat de vroegere miljoenenwaarde van de BOO-centrale al vóór het aantreden van het kabinet-Schotte was ‘verdampt’ en niet door de verkoop aan Refineria di Kòrsou die de eigendomsoverdracht tot voorwaarde maakte van de reparatie van de centrale.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).