Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Als het tekort aan materialen in het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) niet snel wordt opgelost, moeten medisch specialisten noodgedwongen patiënten naar het buitenland uitzenden voor behandelingen die normaal gesproken in het ziekenhuis worden gedaan.

sehos Dat zegt Alexander Saleh, voorzitter van de Vereniging Medisch Specialisten Curaçao (VMSC).
Volgens Saleh staan de specialisten op het punt om afspraken te maken over wat zij nog wel en wat niet meer doen in het Sehos, totdat een structurele oplossing is gevonden voor het gebrek aan materialen. ,,Als we de veiligheid van onze patiënten niet langer kunnen garanderen, dan zijn we daartoe gedwongen. We zullen dan scherper moeten afbakenen welke zorg we nog bieden.”
Vorige week bleek hoe nijpend de situatie is, toen het ziekenhuis zelf liet weten ‘voorzorgsmaatregelen’ te nemen om te voorkomen dat de kwaliteit van de zorg op den duur in gevaar komt. Geplande operaties worden mogelijk uitgesteld. Woordvoerder Raiza Kibbelaar benadrukte dat de acute hulp aan patiënten geen gevaar zou lopen. Tot nu toe weten de medisch specialisten die in het ziekenhuis werken de problemen op te lossen ‘met inventiviteit en werklust’. ,,Dan stel je een behandeling, zo mogelijk, een weekje uit, in afwachting van de materialen die je nodig hebt”, zegt Saleh. Maar als het hechtmateriaal of de klemmetjes er na twee, drie weken nog niet zijn, dan besluit een arts toch om die patiënt maar uit te zenden. ,,Dat is uiteraard duurder dan een lokale behandeling. Maar ik moet bijvoorbeeld vaak poliepen weghalen. Die kunnen zich ontwikkelen tot kanker.”
Nu de veiligheid van patiënten in het geding is, moet snel een structurele oplossing worden gevonden. ,,Meer geld”, zegt Saleh. ,,De directie doet wat zij kan, maar het budget dat de overheid vrijmaakt voor Sehos is te klein.” Eind mei noemde VMSC de situatie in Sehos al ‘onveilig en instabiel’. In een noodkreet stelde de vereniging dat het falende overheidsbeleid van de afgelopen jaren heeft geleid tot ‘een schrijnend tekort aan specialisten en verplegend personeel, verslechtering van de infrastructuur en een fors tekort aan materiaal’.
Medisch-directeur Franke Scheper zei destijds dat de inkoop van materialen ‘een grote uitdaging’ is, maar verwachtte toen nog niet dat daardoor geplande operaties moesten worden uitgesteld. De overheid heeft Sehos een lening van 30 miljoen gulden toegezegd, die in delen wordt uitbetaald. Vorig jaar november ontving het ziekenhuis 8 miljoen gulden. In mei vroeg het Sehos om nog eens 6 miljoen gulden over te maken. Het geld zou volgens financieel-directeur Henri Gerrits net name worden besteed aan betalingen van leveranciers en de kosten van het verbeterplan.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).