Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Staten zijn met 11 stemmen voor en nul tegen akkoord gegaan met het door regeringspartij PAIS ingediende wetsvoorstel om ministers financieel aansprakelijk te kunnen stellen.

 staten

Minister José Jardim van Financiën, die ook bij de vergadering aanwezig was, om vragen van de Statenleden te beantwoorden, heeft toegezegd dat als de wet wordt aangenomen, hij dat zo snel mogelijk in de ministerraad zal bespreken om deze daarna te publiceren.
De fracties van de regeringspartijen PAIS, PAR, PS, onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran, Hensley Koeiman van de MAN en onafhankelijk Statenlid Charles Cooper stemden bij de vergadering van gisterochtend allemaal voor. Cooper verklaarde voor het stemmen nog dat hij voor de geschiedenis genotuleerd wilde hebben, dat hij op verzoek van de coalitiepartijen hen aan een meerderheid heeft geholpen. Als de nieuwe partij van Cooper, Patriótiko Adelanto Sosial (PAS), straks in de regering komt, wordt de effectiviteit van deze wet gelijk getoetst, aldus het onafhankelijk Statenlid. Cooper verklaarde ook dat de wet van hem het voordeel van de twijfel krijgt. Volgens Statenlid Elmer Wilsoe van de PS ‘kan het geen kwaad’ om de wet aan te nemen.
Bij de vergadering was de voltallige MFK-fractie afwezig, de partij heeft drie dagen van rouw afgekondigd nadat Monique Koeyers-Felida, tot vorig jaar december nog Statenlid voor de MFK, maandag overleed. Bij aanvang van de vergadering werd een minuut stilte gehouden voor de overledene. Fractieleider Alex Rosaria van PAIS legde aan het begin van de vergadering uit hoe het financieel wanbeleid in de periode 2010-2012, dat in 2013 door de Stichting Overheidsaccountantsbureau(Soab) was geconstateerd, aan de basis lag van de wet.
De bedoeling van de wet is om instrumenten te ontwikkelen om financieel wanbeleid zoals dat van de periode 2010-2012, in de toekomst te voorkomen. ,,Iedere gulden die over de balk wordt gesmeten is een gulden die niet besteed kan worden aan de echte problemen van dit volk, het betekent een gulden minder voor de gepensioneerden en minderbedeelden. De Staten hebben niet de taak om als politieagenten achter mensen aan te jagen. Maar wel om de nodige wettelijke instrumenten te creëren om te voorkomen dat dit soort zaken (het financieel wanbeleid, red.) kunnen plaatsvinden”, aldus Rosaria.
Bestuurders die niet conform de wet handelen, worden op de vingers getikt, of ze nu wel of niet van de coalitie of de oppositie zijn, aldus de politiek leider. De fractieleider van PAIS legde ook de zogeheten voorhangprocedure uit. Wanneer een minister een overheidsstichting wil oprichten en daar bijvoorbeeld 1 miljoen in wil investeren, dan moet dat voornemen aan de Staten worden gemeld. Als 11 Statenleden het niet eens zijn met de investering, dan krijgt de minister geen toestemming voor de investering. Op de vraag of een bewindsman aansprakelijk is wanneer hij of zij adviezen naast zich neerlegt, antwoordde Rosaria ontkennend.
Als de minister van Financiën merkt dat er met een derde partij een overeenkomst is gesloten terwijl het niet in de begroting is opgenomen, moet dat door het departement meteen nietig worden verklaard. In het geval er betalingen zijn verricht voordat de overeenkomst nietig werd verklaard, is de minister aansprakelijk, aldus de fractieleider.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).