Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De Vereniging Protestants Christelijk Onderwijs (VPCO) gaat in hoger beroep tegen het vonnis waarin bepaald werd dat de vereniging geen bijdrage van de ouders mag vragen in het kader van het vrije onderwijs.
Dat heeft bestuurslid Maghalie van der Bunt-George tegenover deze krant verklaard.

vpco

,,De VPCO gaat in beroep, wij vinden dat wij als vereniging het recht hebben om de ouderlijke bijdrage te vragen. Het vonnis van de rechter heeft grote gevolgen voor de kwaliteit van het onderwijs. Ouders zijn boos dat door toedoen van een klein groepje het onderwijs nu in het gedrang komt”, aldus Van der Bunt-George.
De rechter vonniste dat de vereniging voor de uitgaven waarvoor zij een ouderlijke bijdrage vraagt, bij de overheid moet zijn. ,,Wij hebben gisteren conform het vonnis in een brief aan minister Irene Dick van Onderwijs, Wetenschap Cultuur en Sport gevraagd om de subsidie voor onze school te verhogen omdat wij nu op jaarbasis 2,2 miljoen mislopen. Dat geld hebben wij nodig voor onder andere de licenties voor het leerlingvolgsysteem, softwarelicenties, onderhoud aan de school, airco’s in de lokalen waar dat nodig is, water en elektra, een zevental personeelsleden. Het geld dat wij nu mislopen gaat echt niet op aan schoolreisjes en de mediatheek.”
De vereniging zal in een ledenvergadering die op maandag 8 augustus tussen 19.30 en 21.00 uur bij het Marnixcollege aan de Cas Coraweg plaatsvindt, informatie geven het vonnis in eerste aanleg en de laatst stand van zaken. Dat blijkt uit een advertentie van VPCO onder andere in deze krant. In de advertentie nodigt het schoolbestuur zijn leden uit voor een informatiebijeenkomst. ,,Tijdens deze bijeenkomst willen we u informeren over een vonnis in kort geding en wat dit voor u en de VPCO betekent”, aldus de uitnodiging die wordt afgesloten met: ,,We rekenen op uw aanwezigheid.”
Op 17 juli besliste het gerecht dat de VPCO geen schoolgeld mag vragen aan ouders van leerlingen. Een groep ouders had een kort geding aangespannen tegen het schoolbestuur uit protest tegen het schoolgeld dat van de ouders werd geëist. ,,Verplicht schoolgeld is in strijd met gratis onderwijs, waarvoor begin deze maand (juli, red.) wetgeving is aangenomen in de Staten”, zo luidde het oordeel van de rechter.
Het protestants schoolbestuur vroeg tot op dat moment ouders een bijdrage van 550 gulden als zij een kind op een van de VPCO-scholen hebben. Dat bedrag liep op tot maximaal 1.475 gulden voor drie of meer kinderen op de scholen. Bedragen die volgens de rechter in strijd zijn met het principe van vrije toegang tot bijzonder onderwijs. ,,VPCO oefent ontoelaatbare druk uit op ouders om eventuele achterstallige contributie te betalen”, aldus het gerecht. Voor de rechter speelde de nieuwe wet die vrij onderwijs garandeert een doorslaggevende rol.
Het verbod dat door het gerecht aan VPCO werd opgelegd, geldt tot er uitspraak is in de bodemprocedure over deze zaak.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).