Willemstad - Minister Dick van Onderwijs, Wetenschap Cultuur en Sport (OWCS) en minister Larmonie-Cecilia van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) hebben een protocol getekend voor hulp aan jonge kinderen van bijstandsmoeders.

bijstandsmoeders De moeders met een bijstandsuitkering krijgen ook hulp aangeboden om hen te helpen met hun verder ontwikkeling.
Het protocol heeft als doel om de kwaliteit van leven te verhogen van kinderen van vier maanden tot vier jaar, het gaat om peuters met een moeder die in de bijstand zit. De kwaliteit van leven van deze moeders moet ook verbeterd worden. De moeders krijgen een subsidie van 600 gulden voor ieder kind in de categorie vier maanden tot vier jaar. De subsidie is om deze kinderen vijf keer in de week naar de pre-schoolse opvang te sturen. De moeders krijgen een scholing om hen voor te bereiden op hun instroom of herintreding op de arbeidsmarkt. Zij worden ook getraind via het zogeheten ‘Lifelong Learning Programme’ (LLP). De ministeries zetten zich ook in om de begeleiders bij de pre-schoolse opvang verder te professionaliseren.
Het protocol is gebaseerd op de visie van internationale als zoals OECD, Unesco en Unicef, die pleiten voor een solide basis voor de ontwikkeling van gezinnen, de zorg, opvoeding en arbeid. Veel kinderen op Curaçao hebben een slechte startpositie. Er zijn zelfs kinderen die tijdens de zwangerschap al niet goed gevoed worden, dat heeft ernstige gevolgen voor hun fysieke en geestelijke ontwikkeling De aanstaande moeders moeten meer aandacht en vorming krijgen om te voorkomen dat zij kinderen krijgen met een fysieke, geestelijke of emotionele achterstand. Ouders in de bijstand zijn vaak niet goed voorbereid om hun kinderen te begeleiden om te voorkomen dat zij in hetzelfde patroon als de vader of moeder herhalen. De lage lonen in de pre-schoolse opvang hebben effect op het functioneren van het personeel en motivatie. Dit heeft weer negatieve gevolgen voor de peuters die de opvang bezoeken.
De plannen moeten op de lange termijn ervoor zorgen dat kinderen in een sociaal zwakke omgeving een goede basis krijgen om te voorkomen dat zij later drop-outs worden en in de criminaliteit belanden. Ook moeten de plannen ertoe leiden dat ouders in de bijstand betere kansen krijgen om uiteindelijk een baan te vinden.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).