Van een onzer verslaggevers
Willemstad - In de discussie over de vraag of de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs (VPCO) wel of geen contributie mag vragen aan haar leden in het kader van het gratis onderwijs is voorzitter Maghalie van der Bunt-George duidelijk: ,,Bij onze vereniging, die vier christelijke kerkgenootschappen vertegenwoordigd, kunnen leden zich aansluiten ongeacht of zij kinderen hebben op een van onze scholen.

vpco

De contributie moet ook niet verward worden met schoolgeld, het is verenigingsgeld. Het is wel zo dat de leden van de vereniging er in de algemene ledenvergadering vaak voor kiezen het geld beschikbaar te stellen aan de scholen, omdat de subsidie vanuit de overheid niet toereikend is. De vereniging stelt zich als doel het opvoeden en vormen van jongeren zowel in als buiten het onderwijs. Mensen kunnen ervoor kiezen lid te worden van de vereniging. Indien lid, dan mogen de kinderen ook naar een van de VPCO-scholen. Maar voor deelname aan ons onderwijs is lidmaatschap van de vereniging wel een voorwaarde. Daar krijgen leden ook iets voor terug. De contributie hangt nauw samen met kwaliteit. Zo zijn bijvoorbeeld op de havo/vwo-school twee lokalen bijgebouwd. Maar ook de leerlingzorg wordt deels bij ons gefinancierd vanuit de contributie. Het betreft bijvoorbeeld de licentiekosten van het leerlingvolgsysteem. Het verzoek aan de overheid voor de bouw van de lokalen is niet ingewilligd. Zonder contributiebijdragen durf ik zelfs te stellen dat er banen verloren gaan binnen ons onderwijs. En ouders kunnen kiezen, ze hoeven hun kinderen niet op onze scholen te plaatsen. De school is ook pertinent geen eliteschool. Voor de minderbedeelde ouders hebben we bijvoorbeeld sociale regelingen getroffen. De contributie is 550 gulden per jaar, over 10 onderwijsmaanden verspreid is dat 55 gulden per maand.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).