Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het doek is definitief gevallen voor Curaçao Technology Exchange nv (Ctex). Het gerecht sprak gisteren het faillissement uit.

ctex

De rechter trok op verzoek van bewindvoerder Arnold Huizing de op 11 december voorlopig verleende surseance van betaling in en verklaarde gelijktijdig de vennootschap in staat van faillissement. Huizing is nu aangesteld als curator.
Ctex was de exploitant van het nog maar pas geopende (in 2014) hypermoderne datacenter Ctex, dat echter onder de vorige directie zo veel schulden opbouwde en zulke verliezen leed dat het niet meer te redden was.
Ctex had ten tijde van de indiening van haar verzoek tot verlening van surseance een schuld aan de concurrente crediteuren van ruim 9,5 miljoen gulden. Het verlies van Ctex over 2015 bedroeg 4,3 miljoen gulden. De vordering van AIB Bank (Aruban Investment Bank), agent van het consortium banken dat Ctex had gefinancierd, bedroeg 32 miljoen dollar (57 miljoen gulden).
De openbare verkoop van het gebouw, het onroerend goed, van Ctex begin maart 2016 heeft een veilingopbrengst opgeleverd van 25 miljoen dollar (45 miljoen gulden). De vordering van de banken bedroeg na de verrekening van deze opbrengst nog 7 miljoen dollar. Voor de concurrente crediteuren, waaronder leveranciers, lijkt er geen geld te zijn.
Eind maart verzocht bewindvoerder Huizing intrekking van de surseance omdat de staat van de boedel zodanig bleek te zijn dat handhaving van het uitstel van betaling niet langer wenselijk was. Het onroerend goed was verkocht en de roerende zaken zullen spoedig verkocht worden, waardoor Ctex door het ontbreken van middelen, het bedrijf niet kan voortzetten.
UTS is nu de eigenaar van het nog nieuwe gebouwencomplex. Dat gebeurde met behulp van UTS-dochteronderneming E-Powerhouse. UTS zet de activiteiten van het datacenter voort.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).