Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Regeringspartij PAR is bezig met een wetsvoorstel dat het mogelijk maakt dat een veroordeeld Statenlid wordt geschorst totdat het vonnis onherroepelijk is. Zita
Dat heeft fractie- en partijleider Zita Jesus-Leito (PAR) bekendgemaakt.
Ook zal PAR vandaag samen met PAIS tijdens de Statenvergadering waarin gesproken wordt over wat te doen met een door de rechter veroordeeld Statenlid, een motie indienen. In deze motie wordt voorgesteld gebruik te maken van een regeling die in het Koninkrijk van toepassing is. Zo is bijvoorbeeld in de staatsregeling van Sint Maarten opgenomen wat er met een veroordeeld Statenlid moet gebeuren.
Jesus-Leito stelt dat het evident is dat een deel van het volk van mening is dat een Statenlid tot voorbeeld moet dienen. ,,Een Statenlid moet zich ver houden van alles wat een smet kan werpen op het functioneren van de volksvertegenwoordiging. En dit is zeker het geval wanneer een volksvertegenwoordiger strafbare feiten pleegt”, aldus Jesus-Leito. Volgens de leider van de gele partij moet in zo’n geval het geweten van zo’n vertegenwoordiger spreken; het Statenlid moet dan consequenties verbinden aan de omstandigheid dat hij/zij veroordeeld is. Aan de andere kant kan het ook niet zo zijn dat het parlement het slachtoffer moet worden van het geweten van een veroordeeld Statenlid, zo betoogt Jesus-Leito. ,,Daarom is het onvermijdelijk dat het volk haar ongenoegen uit wanneer een Statenlid weigert uit het parlement te stappen nadat de rechter de persoon in kwestie heeft veroordeeld. Deze situatie schaadt het aanzien en de reputatie van Curaçao.”
De PAR-leider stelt dat de rechter een aanvullende straf kan opleggen, wat inhoudt dat de veroordeelde persoon uit zijn functie wordt ontheven of dat die persoon verboden wordt zich verkiesbaar te stellen voor de functie (van Statenlid, red.). Maar in de praktijk blijkt dat de besluiten van de rechter gezien worden als een politieke zet en worden in de sfeer van politiek ter discussie geplaatst. Afgezien daarvan heeft het parlement geen enkel middel om een veroordeeld Statenlid te dwingen af te treden, aldus Jesus-Leito.
Ook Jaime Córdoba - leider van Pueblo Soberano - geeft tegenover deze krant te kennen dat het heel moeilijk is om een veroordeeld Statenlid uit het parlement te zetten. De partij heeft gekeken hoe dat in de VS en Europa is geregeld, maar het blijft lastig om iemand uit zijn functie te ontheffen. ,,Ik voorzie dat een veroordeeld Statenlid straks naar de rechter stapt en daarbij stelt dat het parlement zich mengt in het recht van de parlementariër om het volk te vertegenwoordigen”, aldus Córdoba.
PS zal vandaag ook aanwezig zijn bij de Statenvergadering die om 9.00 uur moet beginnen. Eerder boycotte onder andere PS de vergadering, waardoor er geen quorum was en het debat niet door kon gaan. Córdoba verklaarde toen dat Schotte hoger beroep had aangetekend en dat er dus eerst gewacht moest worden tot het vonnis onherroepelijk was geworden. Hoewel PS vandaag wel aanwezig is, heeft de partij met de andere coalitiepartijen afgesproken dat er geen namen zullen worden genoemd. ,,Ik hoop niet dat we verrast worden door zaken die wij als coalitiepartijen niet met elkaar hebben afgesproken. Het gaat om een algemene zaak, het is niet nodig om de naam van Statenlid Gerrit Schotte van de MFK nadrukkelijk te noemen. Ook niet om te hinten dat het om hem gaat. Fractieleider Alex Rosaria van PAIS had het bijvoorbeeld over één van de leden die veroordeeld is, maar dat is al te specifiek voor ons”, aldus Córdoba.
Voormalig premier Schotte (MFK) werd in maart van dit jaar in de zaak Babel tot drie jaar cel veroordeeld wegens corruptie.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).