Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Zowel het Rooms Katholiek Centraal Schoolbestuur (RKCS) als de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs (VPCO) heeft nog tientallen vacatures voor komend schooljaar.

radulphus

Die zijn maar moeilijk op te vullen met lokale krachten. En ook de spoeling uit Nederland lijkt dun. Het wordt spannend, want de tijd dringt. De schoolbesturen doen hun best om op het eiland docenten te vinden, maar dat is dit jaar een nog grotere uitdaging dan gewoonlijk.
De aanvoer van lokale studenten die afstuderen aan de lerarenopleiding van de University of Curaçao (UoC) is beperkt en voor een deel van de vacatures, zoals voor docenten voor de exacte vakken, bestaat op Curaçao geen opleiding. ,,En er is bijvoorbeeld wel een tweedegraads opleiding Nederlands, maar geen eerstegraads”, zegt Diana Lorier, directeur VPCO.
Eind april noteerde VPCO dertig vacatures in het voortgezet onderwijs en vijf in het funderend onderwijs (fo). Volgens Lorier zijn voor de exacte vakken (wiskunde, natuurkunde en scheikunde), techniek en Nederlands, altijd moeilijk kandidaten te vinden. ,,Maar dit jaar baart ook economie ons zorgen.”
Bij het katholieke schoolbestuur staat de teller voorlopig op twaalf leraren voor het fo en ongeveer twintig voor het voortgezet onderwijs. RKCS-directeur Lisette van Lamoen-Garmers maakt zich vooral zorgen over de invulling van de vacatures in het funderend onderwijs. Die moeten bij voorkeur worden opgevuld met lokale krachten, maar tot vorige week vrijdag had zich slechts één kandidaat gemeld.
,,Dat is een groot probleem”, zegt Van Lamoen-Garmers. ,,We overwegen om klassen samen te voegen.” Het RKCS weet uit ervaring dat de fo-leraren uit Nederland, tenzij het Curaçaoënaars zijn, vaak niet aarden en hun contract vroegtijdig beëindigen. Ook de inzet van gepensioneerden en vutters staat - zowel voor fo als voorgezet onderwijs - onder druk, omdat de overheid vorig jaar de ontheffingsregeling heeft afgeschaft en deze groep nu 70 procent van haar inkomsten moet terugbetalen. ,,Daardoor is het dit jaar extra spannend”, zegt Van Lamoen-Garmers.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).