Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Fundashon Promove Derechi Humano Curaçao heeft bij het Openbaar Ministerie aangifte gedaan tegen overheids-nv Refineria di Kòrsou (RdK) en de Curaçao Refinery Utilities (CRU) omdat zij derden hebben blootgesteld aan de schadelijke stof asbest. Hiermee hebben de nv’s zich schuldig gemaakt aan een strafbaar feit.
Dat staat in de aangifte die advocaat Olga Saleh-Kostrzewski namens haar cliënt heeft ingediend. Het Antilliaans Dagblad heeft inzage gekregen in een kopie van de aangifte.
In de aangifte stelt de advocaat dat de RdK en de CRU gedurende circa 10 jaar grote hoeveelheden pijpen met daarin asbest hebben opgeslagen. De buizen lagen op het terrein ten westen van de Isla-raffinaderij. Omstreeks april van vorig jaar is er begonnen met het terrein schoon te maken en het asbest te verwijderen. Daarbij zijn niet de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen, om rekening te houden met de gezondheid van de omwonenden in het bijzonder en de volksgezondheid in zijn algemeenheid. Hierdoor zijn niet alleen de mensen blootgesteld die betrokken waren bij de opslag en het ruimen, maar ook de tienduizenden omwonenden en passanten bij het RdK-terrein. Volgens de raadsvrouw heeft men daarbij in ieder geval de kans voor lief genomen dat deze mensen blootgesteld zouden worden en daardoor nagenoeg de onvermijdelijke fatale gevolgen daarvan zouden ondervinden. Volgens de raadsvrouw kan er met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid ervan uit worden gegaan van een blootstelling.
Zo waren de pijpen met asbest erin niet afgeschermd. Het asbest is al die jaren blootgesteld aan de lucht, de asbestvezels konden zo gemakkelijk door de wind worden meegenomen. De werkzaamheden om het asbest te ruimen zijn in de open lucht gebeurd terwijl dat in een gesloten ruimte plaats had moeten vinden. De werknemers die belast waren met de ruiming droegen geen passende kleding. Ook buitenstaanders, waaronder parlementariërs die het terrein bezochten hadden dat niet. De omwonenden zijn niet gewaarschuwd voor de opslag of het ruimen van het asbest.
Volgens de indieners van de aangifte zijn tienduizenden mensen blootgesteld aan het asbest.
Bij de aangifte is ook een handtekeningenlijst van circa 140 burgers toegevoegd. De handtekeningen zijn op kleinschalig niveau verzameld maar illustreren ook wel dat er behoefte bestaat onder burgers om op te treden tegen de strafbare handelingen van de RdK en de CRU. Directeur José van den Wall Arnemann van de RdK verklaarde desgevraagd nog niet op de hoogte te zijn van de aangifte. Wel stelde hij de vraag hoeveel onderzoeken er naar het ruimen van asbest gedaan moeten worden. ,,Op dit moment is er al een onderzoek gaande naar het ruimen van het asbest. Hoeveel onderzoeken wil men nog doen? Ik zou zeggen dat we beter het resultaat van het huidige onderzoek kunnen afwachten”, aldus Van den Wall Arnemann.
In januari van dit jaar verklaarde premier Ben Whiteman dat er een onderzoek gaande is over de aanbesteding van het ruimen van asbest. Whiteman zei dat tijdens een openbare Statenvergadering die was aangevraagd om te praten over de zogeheten asbestgate. De Statenleden wilden opheldering hebben waarom het ruimen van het asbest veel hoger was uitgevallen dan begroot. Ook wilden de parlementariërs duidelijkheid hebben over de manier waarop de aanbesteding was verlopen.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).