Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Politiek leider Alex Rosaria van regeringspartij PAIS, wil van de verantwoordelijke minister van Gezondheid, Milieu en Natuur weten, wanneer de bevolking geïnformeerd wordt over het rookverbod voor gesloten ruimtes, dat in maart in werking treedt.
Dat heeft Rosaria in een schriftelijke verklaring bekendgemaakt. De initiatiefwet voor het rookverbod werd op 26 februari 2015 unaniem door de Staten aangenomen en op 18 september van dat jaar in het Publicatieblad gepubliceerd. Conform een bepaling in de wet, treedt het rookverbod zes maanden na publicatie in werking. De termijn is bedoeld om alle vestigingen in de gelegenheid te stellen zich voor te bereiden op de wet die in werking zal treden.
Het is ook belangrijk dat de bevolking geïnformeerd wordt over de nieuwe wet. Het rookverbod is bedoeld om burgers te beschermen die het slachtoffer worden van de rook van rokers in gesloten ruimtes. In de verklaring vermeldt Rosaria dat het roken een ernstige bedreiging vormt voor de gezondheid en de belangrijkste veroorzaker is van ziektes en sterfgevallen.
Zo vergroot het roken de kans op longkanker maar veroorzaakt het ook hart- en vaatziekten, chronische ademhalingsproblemen en longemfyseem. Als een vrouw tijdens de zwangerschap rookt, draagt dat bij dat de baby bij de geboorte lichter van gewicht is. De baby heeft ook een grotere kans op een vroegtijdige dood.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.