Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Statenvoorzitter Mike Franco van regeringspartij PAIS is zijn boekje te buiten gegaan met de brief die hij naar Parlatino verzond om zijn voormalige partijgenoot Marilyn Moses te laten vervangen uit de commissies van Parlatino waar zij lid van is.
Dat heeft de voormalige griffier van de Staten Franklin Hanze tegenover deze krant verklaard. ,,Conform het reglement van orde en de staatsregeling beslist de Staten, en dan een meerderheid daarvan, over zaken die het parlement aangaan. De voorzitter heeft in de Staten niet een rol die belangrijker, zwaarder is dan de andere leden, hij heeft ook niet meer bevoegdheden dan hen. De voorzitter moet de vergaderingen voorzitten en doet net als de andere Statenleden mee aan de stemronde in het parlement”, zo legt Hanze uit.
,,De voorzitter had dus in zijn eentje niet de beslissing mogen nemen dat Moses geen lid meer kan zijn van de commissies van Parlatino. Ook mocht hij niet eenzijdig besluiten dat Moses niet de vergadering mocht bijwonen”, aldus Hanze.
Franco verklaarde desgevraagd aan deze krant dat hij niet in strijd met de regels handelde. ,,De brief naar Parlatino werd verzonden nadat er met Moses gesproken was dat ze PAIS niet bij dat parlement kon vertegenwoordigen. Zij ging daar eerst mee akkoord, maar kwam er later op terug, volgens haar had ze het recht om te gaan”, aldus Franco aan deze krant.
,,Nadat Moses eerst instemde om niet te gaan, is er gekozen om haar door PAIS-Statenlid Cleopa te laten vervangen. Het besluit is door mij genomen in een tijd dat er heel veel veranderingen in het parlement plaatvonden. Zo werd de PAR coalitiegenoot terwijl de partij daarvoor in de oppositie zat en diende Statenlid Koeyers-Felida haar ontslag in. Ik heb toen ervoor gekozen om in een latere Statenvergadering alle wijzigingen in de samenstelling van de vaste commissies voor de Staten en de commissie voor Parlatino dan te behandelen.”
Volgens Franco is er geen sprake dat Moses gestraft moest worden voor het feit dat ze uit de coalitie stapte en niet langer lid wil zijn van PAIS. ,,Kort na de crisis is zij naar St. Eustatius gegaan dat was als onafhankelijk Statenlid. Zij zal straks ook als onafhankelijk Statenlid in de vaste commissies zitting nemen.”
Afgelopen week stuurde oppositielid Charles Cooper een brief naar Franco waarin de voorzitter van dictatoriaal handelen werd beticht. ,,In deze brief heeft u eenzijdig besloten om het Statenlid Marilyn Moses te verwijderen uit twee commissies van Parlatino. De MAN-fractie beschouwt dit als illegaal, onbezonnen en een gebrek aan respect voor het reglement van het parlement en het Latijns-Amerikaanse parlement.”
Cooper schrijft dat het reglement van orde van de Staten de voorzitter nergens de bevoegdheid geeft om eenzijdig een Statenlid uit de commissies van Parlatino te ontslaan. ,,Sterker nog, conform het zelfde reglement, artikel 120, moet een meerderheid in het parlement besluiten op het moment dat er geen andere voorzieningen in het reglement staan.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).