Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Sinds de EEG-weg begin vorig jaar tot de Helmin Magno Wiels Boulevard is omgedoopt, hebben er daar zeven dodelijke verkeersongelukken plaatsgevonden. Dat komt neer op één verkeersdode per kwartaal op deze straat alleen. Hiermee is nog niets gezegd over het grote aantal gewonden.
Het meest recente fatale auto-ongeluk op deze weg dateert van 22 november; Aisha Quirindongo liet toen het leven toen haar auto in een gat langs de weg terechtkwam, ze daardoor de controle over het stuur verloor, haar auto eerst tegen een boom aan knalde en vervolgens tegen een andere boom tot stilstand kwam.
Statenlid Melvin Cijntje (PS) heeft zich de afgelopen vijftien jaar verdiept in de infrastructurele problemen op het eiland en concludeert in een gesprek met deze krant dat 90 procent van de verkeersongelukken die op Curaçao plaatsvinden te maken hebben met een ‘outdated’ infrastructuur. ,,De desbetreffende straat bijvoorbeeld is meer dan veertig jaar geleden aangelegd. Hoewel er sindsdien geheel nieuwe eisen zijn die worden gesteld aan het aanleggen van wegen, zijn er nooit wijzigingen aangebracht. Er wordt bijvoorbeeld helemaal geen rekening gehouden met de veiligheid van de chauffeur en al helemaal niet met de voetgangers op deze straat”, aldus Cijntje.
Demissionair minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning, Suzy Camelia-Römer (PNP) beaamt dat infrastructuur een grote rol speelt bij de veiligheid op de wegen in het algemeen en op deze weg in het bijzonder. Wat volgens haar echter ook een grote rol speelt is het rijgedrag van de chauffeur. ,,Ik ben het voor een deel met de heer Cijntje eens; adequate infrastructuur kan het rijgedrag positief beïnvloeden, maar de gemeenschap moet ook bewust worden gemaakt over de gevaren van onverantwoordelijk rijgedrag. Men rijdt veel te hard op deze weg en er wordt nog te vaak getelefoneerd en ge-sms’t tijdens het autorijden.”
Dit laatste wordt door Cijntje betwist: ,,Te vaak wordt de chauffeur de schuld gegeven. De oude garde denkt altijd dat het de schuld van de chauffeur is, maar wie de ontwikkelingen op dit gebied volgt, weet dat het meestal te wijten is aan infrastructuur die ‘out of place’ of ‘outdated’ is. Op Curaçao is naar mijn mening zelfs 90 procent van de auto-ongelukken te wijten aan het feit dat de infrastructuur niet in orde is.” Volgens Cijntje moet een internationale instantie zoals iRAP (International Road Assessment Programme) - dat zich richt op het wereldwijd vergroten van veiligheid in het verkeer - naar het eiland worden gehaald om de wegen te controleren, de problemen aan te geven en vervolgens een plan op te stellen om dit aan te pakken. ,,De regering moet nu eens prioriteiten gaan stellen en investeren in verkeersveiligheid. Ik leg dit al tien jaar uit. We kunnen niet de vinger blijven wijzen. Het gaat hier wel om de veiligheid van onze mensen.”
Eerder dit jaar kondigde Camelia-Römer een plan aan voor het aanleggen van rotondes, een middenberm en een zogeheten rammelstrook om de veiligheid op de Helmin Magno Wiels Boulevard te verhogen. Tot nog toe is dit project echter nog niet gerealiseerd. Tijdens het gesprek met deze krant geeft de VVRP-minister te kennen dat inmiddels de nodige voorbereidingen worden getroffen en dat zij erop aan zal dringen dat de openbare aanbesteding voor het aanleggen van de nodige weginrichting spoedig plaats zal vinden. Camelia-Römer benadrukt dat het niet alleen om de Helmin Magno Wiels Boulevard gaat, maar ook om de Piscaderaweg.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.