Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Curaçao zal strategisch moeten onderhandelen met PdVSA met als doel dat Refineria di Kòrsou nv (RdK) de overeenkomst in 2019 onder nieuwe voorwaarden tot 2029 zal verlengen. Daarna zou RdK de terreinen na 2029 moeten ontwikkelen als een nieuw modern stadsdeel Emmastad. En alle investeringen moeten in het vervolg te Bullenbaai plaatsvinden, waarbij Curaçao uitgaat van een nieuwe kleine olieraffinaderij met Curoil nv als een van de aandeelhouders. Curaçao Oil Terminal nv (Cot), oftewel Bullenbaai, wordt uit de bestaande huurovereenkomst met PdVSA gehaald en in Curoil nv ondergebracht. PdVSA blijft huurder van enige olietanks te Bullenbaai.
Dat is in grote lijnen een plan dat de Oil Group & Energy Management (Ogem) nv graag nader uit de doeken zou willen doen in de Staten. Het plan is ook gestuurd naar het Kabinet van de Gouverneur, de Vertegenwoordiging van Nederland en de directeur van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (SBCS) en aangeboden door Ronald Ortela. Hij stelt dat er een werkgroep van vijf personen is aangewezen die het plan nader heeft uitgewerkt. De groep bestaat uit Herbert Menshe, Clift Christiaan, Edelmiro Seferina, Davidson Mourillon en Andrés Casimiri.
In het plan wordt teruggegaan naar 1985: ,,In 1985 toen wij met de rug tegen de muur stonden hebben we een grove fout gemaakt door de op- en overslagterminal te Bullenbaai aan PdVSA af te staan, in plaats van Cot met Curoil te fuseren. In 2019 moeten we deze fout herstellen.”
De groep, die ook al in 2010 plannen presenteerde, is van mening dat alle gelden die beschikbaar zijn voor investering in de Isla-olieraffinaderij en ook de BOO-plant, in nieuw te bouwen faciliteiten te Bullenbaai moeten worden geïnvesteerd.
Volgens de organisatie ligt bij Bullenbaai de toekomst voor een mid-conversion terminal die werkt met schone brandstof. Als dit gerealiseerd wordt, is Curaçao niet meer alleen afhankelijk van de zware zwavelhoudende olie van Venezuela die alleen in de deep-conversion verouderde raffinaderij op het Schottegat verwerkt kan worden. Daar kan PdVSA dan de bedrijfsvoering tot 2029 over behouden om vervolgens vanaf dat jaar over te gaan op LNG-gas, dat geleverd wordt via buizen vanaf Bullenbaai.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.