Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Wederom waarschuwt het Korps Politie Curaçao (KPC) dat de agressie jegens agenten niet zal worden getolereerd. Eerder heeft de politie al zo’n waarschuwing doen uitgaan. Zonder resultaat lijkt het, want in een schriftelijke verklaring wijst het KPC nu weer op het feit dat mensen steeds vaker agressief reageren wanneer zij worden aangehouden of wanneer zij in contact komen met de politie.
,,In het kader van het werk van de politie om publieke orde en de veiligheid van de gemeenschap te garanderen, moeten burgers worden benaderd om ze aan een controle te onderwerpen en in sommige gevallen heeft de politie de plicht tot aanhouding over te gaan van degene die zich schuldig heeft gemaakt aan een strafbaar feit”, zo legt het KPC uit. ,,Het is opmerkelijk dat agressie, beledigingen en verweer onder de bevolking jegens de politieagent toeneemt. Dit gebeurt ondanks het feit dat agenten zich professioneel en netjes opstellen”, aldus het KPC.
In de verklaring benadrukt de politie dat zij geen enkele vorm van intimidatie, bedreiging of belediging zal accepteren bij het uitvoeren van haar taak. ,,Al het geweld, de weerstand en de verhindering waar de agenten mee te maken zullen krijgen tijdens het uitvoeren van hun taken, zal de kop in worden gedrukt waarbij de agenten zich altijd aan de wet zullen houden.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).