Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Banken op Curaçao willen wel iets meer risico’s nemen, maar kunnen dat lang niet altijd. ,,Banken zijn geen ‘venture capitalists’”, zegt voorzitter Daniel Hodge van de bankiersvereniging.

De president van de Curaçao Bankers’ Association (CBA) wijst er in gesprek met het Antilliaans Dagblad op dat ‘veel lokale bedrijven al highly leveraged zijn en geen ruimte hebben om nog meer te lenen’.
Verder dienen de lokale commerciële banken ook aan de CBCS-richtlijnen - van toezichthouder de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten - te voldoen. ,,Misschien is hier voor ontwikkelingsbank Korpodeko een bijzondere rol weggelegd.”
Hodge reageert desgevraagd tegenover deze krant in verband met de herhaalde dringende oproep van professor Age Bakker, voorzitter van het College financieel toezicht (Cft), dat de banken op Curaçao gerust wel iets meer hun nek mogen uitsteken.
Bakker meent dat de Curaçaose overheid voldoende heeft gedaan om het huishoudboekje van de publieke sector op orde te brengen en ook haar aandeel heeft genomen wat betreft de investeringen, dat ook de private sector mag opstaan. Daar hoort ook bij dat de banken iets meer risico nemen.
Lang niet alle bankiers zijn het daarmee eens. Maar voorzitter Hodge is gematigd: ,,Het punt is dat banken wel op een verantwoorde manier risico’s kunnen en mogen nemen.” Onlangs vond op initiatief van het Cft een bespreking plaats tussen de bankiersverenging en het college. Bij de bespreking waren namens het Cft Bakker, Alberto ‘Chos’ Romero, Sybilla Dekker, Hyden Gittens en nog een drietal medewerkers aanwezig en namens de CBA waren alle bankiers met uitzondering van de MCB-directeur - Lionel ‘Chicu’ Capriles had zich die dag ziek gemeld - erbij.
Hodge omschrijft de bespreking met het Cft als een ‘goed gesprek, zeer openhartig’. Op de vraag welke argumenten zijn uitgewisseld zegt hij: ,,Het standpunt van het Cft is bekend: Curaçao is goed bezig, aangezien er de afgelopen drie jaar sprake is geweest van sluitende begrotingen en het financiële huishouden is op orde. Hoe komt het dan dat er toch geen economische groei is en dat investeerders zich niet staan te verdringen om te investeren?”
De voorman van de bankiers vervolgt: ,,Blijkbaar vormt een sluitende begroting of een goed financieel huishouden alléén niet voldoende motivatie of prikkel voor een ondernemer om op Curaçao te gaan investeren. Er spelen andere dingen een rol die het vertrouwen aantasten, waaronder aankomende verkiezingen - komt MFK/Schotte terug?; een algehele negatieve sfeer; de politieke onzekerheid - met laatst nog het afgetreden van Asjes als minister-president zonder dat tot heden een duidelijke reden daarvoor is gegeven; het bekende verhaal dat het allemaal zo lang duurt om vergunningen los te krijgen; en in tegenstelling tot bijvoorbeeld Aruba ontbreekt het Curaçao aan een duidelijke visie waar het eiland als natie naartoe wil, et cetera.”
ADletters logo


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.