Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De pas gekozen ombudsman Keursly Concincion (1976) hoopt gedurende zijn ambtsperiode mee te maken dat een ombudsman voor kinderen wordt benoemd en dat er een mensenrechteninstituut op het eiland wordt geïnstalleerd.
Dat heeft Concincion in gesprek met deze krant verklaard. ,,Het is niet aan ons om zelf die dingen in het leven te roepen, maar wij kunnen als organisatie wel daarvoor bij de regering lobbyen.” De ombudsman voor kinderen moet erop toezien dat kinderen conform de internationaal geldende verdragen worden behandeld. ,,Een tijd geleden heeft Unicef aandacht gevraagd voor lijfstraffen van kinderen, die straffen zijn eigenlijk in strijd met de internationale verdragen.” Nederland kent het College voor de Rechten van de Mens, de organisatie heeft als taak om erop toe te zien dat de mensenrechten gerespecteerd worden en brengt daarover verslag uit aan het parlement, zo legt Concincion uit.
Op Curaçao wordt de ombudsman formeel voor de duur van zes jaar benoemd, dat kan verlengd worden met een tweede termijn. De nieuwe ombudsman is sinds 2011 als plaatsvervangend hoofd bij het bureau werkzaam. Concincion was van 2006 tot 2011 coördinator bij de afdeling Algemene Juridische Zaken bij het Eilandgebied Curaçao en werkte daarvoor een paar jaar als jurist bij diezelfde afdeling. ,,De belangrijkste taak in mijn functie als ombudsman is om erop toe te zien dat de overheid goed functioneert. Dat wij dat aan de bevolking kunnen garanderen en ons werk objectief kunnen doen.” Veel zaken kunnen gemakkelijk achter de schermen geregeld worden. ,,Als dat mogelijk is dan kiezen wij ook daarvoor. Het is niet de bedoeling om de overheid of de bestuurders in de openbaarheid stevig aan te pakken.” De ombudsman is zich ervan bewust dat hoge bomen veel wind vangen. ,,Dat is iets wat mij in de tijd dat Alba Martijn ombudsman was, al is opgevallen. Voor mij is het een uitdaging om het werk bij alle negen ministeries te monitoren. De minder leuke kant van het werk is dat je als publiek figuur soms veel over je heen krijgt, maar daar leer je mee om te gaan.”
Curaçao heeft al bijna 20 jaar een ombudsman. Volgens Concincion weten burgers de ombudsman wel in te schakelen wanneer dat nodig is. ,,Waar ik nog wel aan moet wennen is de reactie van burgers als ze de ombudsman persoonlijk aan de lijn krijgen in verband met hun zaak. Dan merk je dat er heel veel respect is voor de functie.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.