Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Statenlid Wini Raveneau (PS) houdt een pleidooi voor de verlengde schooldag en stelt het niet te begrijpen dat dit niet al lang is doorgevoerd. Het geeft volgens haar zoveel meer rust aan ouders en kinderen, vooral omdat uit cijfers blijkt dat 44 procent alleenstaande ouders zijn, en als het geen alleenstaande ouders zijn, dan werken beide ouders. ,,Van de schoolgaande jeugd gaat 82 procent naar de een of andere opvang of is alleen thuis of op straat”, aldus Raveneau, die ook noemt dat de helft van de gezinshoofden een inkomen heeft van beneden de 2.000 gulden per maand en dat 63 procent van de gezinshoofden laaggeschoold is en 24 procent daarvan nog niet eens de basisschool heeft afgemaakt. ,,We kunnen ons dus wel voorstellen hoe moeilijk het is voor onze kinderen om het tempo op de scholen te blijven volgen, om maar niet te spreken over de inhoud die ook voor wat betreft taal totaal niet aansluit bij de belevingswereld van het kind.” Het Statenlid kan het dan ook niet rijmen dat het Nederlandse onderwijsbeleid nog zo veel ‘als een kip zonder kop’ gevolgd wordt. Zij vindt het ook niet zo verwonderlijk dat er zoveel sociale ongelijkheid is, drop-out en criminaliteit. De verlengde schooldag is voor haar de oplossing. Daarvoor moet er een goed schoolplan komen, moeten docenten opgeleid worden voor het inhoud geven aan die verlengde schooldag en moeten de schooltijden uiteraard aangepast worden.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.