FFDK hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor schuld elektraverbruik.
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Het bestuur van Fundashon Fasilidatnan Deportivo Kòrsou (FFDK), waar SDK onder valt, is door Aqualectra hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor een schuld inzake elektraverbruik van ruim 600.000 gulden.
Dat blijkt uit een brief gedateerd 20 februari 2015 aan FFDK-voorzitter Edler Gregory de Castro, van Advocatenpraktijk mr. Ornelio Martina nv die Aqualectra vertegenwoordigt. Het Antilliaans Dagblad beschikt over een kopie van deze brief.
In de brief geeft het advocatenkantoor te kennen te zijn benaderd door Aqualectra Distribution teneinde de noodzakelijke juridische stappen te ondernemen om te bewerkstelligen dat Fundashon Fasilidatnan Deportivo Kòrsou de openstaande vordering voldoet. ,,Deze vordering houdt verband met door cliënt geleverde utiliteitsvoorzieningen (stroom- en/of waterverbruik). De openstaande schuld is thans 643.093,51 gulden, waarvoor u bij dezen ingevolge art. 2:14 lid 4 BW hoofdelijk aansprakelijk wordt gesteld”, zo staat in de brief aan De Castro.
Het advocatenkantoor stelt dat Aqualectra FFDK reeds verzocht heeft het door haar verschuldigde bedrag te voldoen, ‘echter zonder enig resultaat’. ,,U bent eerder genoemd bedrag dan ook verschuldigd, thans verhoogd met 15 procent incassokosten (inclusief 6 procent omzetbelasting over de incassokosten) en de overeengekomen rente ad 10 procent per jaar vanaf 25 februari 2015, derhalve tot het totaalbedrag van 745.345,38 gulden”, aldus de advocatenpraktijk die verder aangeeft het bestuur 5 dagen na dagtekening de tijd te geven om het verschuldigde bedrag te voldoen. ,,Bij het in gebreke blijven hiervan zal tot gerechtelijke invordering worden overgegaan en wordt dit bedrag dan verhoogd met deurwaarderskosten, kosten van het rechtsgeding, overeengekomen rente en advocaatkosten.”
De financiële problemen waarin SDK verkeert, zijn niet onbekend. Vorig jaar werd al bekend dat de stichting moeite heeft met het betalen van schulden omdat de regering het bedrag dat maandelijks aan subsidie moest worden uitgekeerd, steeds te laat overmaakte. Inmiddels krijgt de stichting sinds 1 januari van dit jaar helemaal geen subsidie meer.
Eerder heeft FFDK een voorstel gedaan aan de regering om de openstaande schulden bij liquidatie te verrekenen met de waarde van circa 6 miljoen gulden die de gebouwen in eigendom van de stichting vertegenwoordigen. De regering wil echter bij overname geen schulden overnemen. Het kabinet is van mening dat het bestuur van FFDK daarvoor aansprakelijk is.
Tijdens een gesprek met deze krant laat raadsman van FFDK Michael Bonapart weten dat een rechter nu moet oordelen of dit daadwerkelijk het geval is. ,,Als er sprake zou zijn van grof en opzettelijk mismanagement, dan zegt de wet dat de rechter de bestuurders hoofdelijk aansprakelijk kan stellen voor de schulden”, aldus de raadsman, die vervolgens aangeeft een rechtszaak nu niet meer uit te sluiten. ,,Hebben de bestuursleden van SDK dermate onoordeelkundig gehandeld dat aan hen deze straf moet worden opgelegd? Volgens mijn cliënt niet, maar volgens de regering wel. Daar kan alleen het gerecht over oordelen.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.