Al het nieuws

MPB eist duidelijkheid van bestuurscollege

Van onze correspondent
Kralendijk - Op 10 mei 2024 ‘heeft de rode haan gekraaid’ bij een hoop vuil op de vuilstortplaats te Lagun op Bonaire, maar ondanks de inspanningen van de hulpdiensten blijft de rookontwikkeling een dreigend gevaar. Dit is de mening van Movementu di Pueblo Boneriano (MPB) die de overheid vraagt om duidelijkheid én een snelle aanpak van de overlast.

BONbrandHet probleem bij de vuilstort te Lagun is volgens de MPB geëscaleerd en verworden tot een crisissituatie, waarbij de omwonenden moesten worden geëvacueerd. Foto’s van gisterochtend laten zien dat de branden nog niet zijn gedoofd. Erger nog, de landfill brandt niet alleen op de plek van afgelopen vrijdag maar ook op de locatie waar eerder tijdens het paasweekend een brand was ontstaan. ,,De rook afkomstig van de brand, bevat gifstoffen en kan leiden tot gezondheidsklachten bij de bewoners in de buurt. De klachten kunnen variëren van ademhalingsproblemen en geïrriteerde ogen tot hoofdpijn en misselijkheid”, aldus de fractieleider van de MPB, Hennyson Thielman, De overheid moet volgens hem snel en daadkrachtig optreden in deze crisissituatie om de situatie onder controle te krijgen en bijkomstige risico’s te minimaliseren voor de inwoners van Bonaire.
Omwonenden in de buurt van de rook zijn al dagenlang bezorgd, omdat de autoriteiten hun heeft aangeraden om binnen te blijven, de ramen en deuren gesloten te houden en contact met de rook te vermijden, terwijl er woningen zijn die niet adequaat zijn geïsoleerd of waarvan de ramen niet goed sluiten, waardoor burgers zelfs binnenshuis gevaar lopen om de giftige rook in te ademen. Hennyson Thielman: ,,Wij hebben begrepen dat enkele inwoners zijn geëvacueerd, maar er zijn ook veel buurtbewoners die zich zorgen maken, omdat zij niets hebben vernomen van het eilandsbestuur en niet weten wat zij moeten doen in deze gevaarlijke situatie.” Hij is van mening dat de overheid een crisisteam moet instellen om zo veel mogelijk mensen in de omgeving te evacueren en de inwoners geïnformeerd te houden over de ontwikkelingen en maatregelen die worden genomen.”
De overlast blijft duidelijk niet beperkt tot de omgeving van de landfill, zo liet een inwoner in Hato het Antilliaans Dagblad gisterochtend weten. ,,Nog steeds is de stinkende en kankerverwekkende brandlucht van de landfill voor de bewoners hier in Hato te ruiken. Er wordt in de media gezegd dat dit gaat veranderen wanneer de wind gaat draaien, maar noch Curaçao Meteo noch Windy.com of andere meteorologische online stations geven die voorspelling.” Hij stuurde een foto van de asdeeltjes die hij op zaterdag 11 mei uit hun zwembad heeft gevist. De deeltjes zijn ter grootte van maximaal 1,5 centimeter.
Thielman stelt in het persbericht een aantal vragen aan gezaghebber Nolly Oleana en het bestuurscollege. Ten eerste wil hij weten wat er op dit ogenblik gedaan wordt om te verhinderen dat de brand op andere plekken op de vuilstort uitbreekt. Ook wil hij een antwoord op de vraag waar omwonenden terechtkunnen met gezondheidsklachten. ,,Is er een contactnummer voor diegenen die in de omgeving wonen en die van mening zijn dat zij ook dienen te worden geëvacueerd?” De MPB-fractie in de eilandsraad zegt deze en andere vragen over de brand en de risico’s die deze met zich meebrengt voor de gezondheid, te gaan stellen aan de gezaghebber en het BC en doet een dringende oproep aan het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) om de overlast snel aan te pakken en de geëigende maatregelen te nemen om de gezondheid en veiligheid van de bewoners te garanderen.

Afdekken brand kan twee weken duren
Zoals gepland is Selibon nv maandag begonnen met het afdekken van de branden op het terrein (zie foto). De werkzaamheden gebeuren onder strikt toezicht van Selibon, de brandweer en Directie Toezicht en Handhaving. De verwachting is dat het afdekkingstraject ongeveer twee weken gaat duren. Het openbaar lichaam heeft eerder al laten weten dat de oorzaak van de branden nog niet bekend is en dat de brandweer gaat over de blusmethodes. ,,Zij hebben gekozen voor het gecontroleerd laten uitbranden. Hierdoor blijft de luchtvervuiling het meest beperkt. Het uitbranden van de brand zorgt ervoor dat de meeste brandstof wordt verbruikt en dat gevaarlijke stoffen minder vrijkomen”, aldus het OLB. Er wordt wel gewezen op mogelijke nadelige gevolgen van het inademen van de rook.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.