Al het nieuws

Minister Harbers pleit voor verstandig RO-beleid Bonaire

Van onze correspondent
Den Haag - Het kabinet doet voldoende om de gevolgen van de klimaatverandering voor Bonaire zoveel mogelijk te beperken. Althans volgens minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) die afgelopen dinsdag vragen hierover van de Tweede Kamercommissie van Koninkrijksrelaties beantwoordde. Voor het eilandbestuur kwam hij met de suggestie om niet meer dicht op de kust te bouwen.

F15 BON kustHarbers begon met de verschillen tussen de eilanden van Caribische Nederland onderling en het verschil met Nederland te benadrukken. ,,Dijken zullen op Bonaire niet werken maar andere oplossingen zijn al in beeld en deels ook in uitvoering”, aldus Harbers. Hierbij moet je volgens hem denken aan het herstel van de mangrovebossen en andere begroeiing en het tegengaan van erosie. Ook de afwatering kan beter, volgens Harbers. Daarom pleit hij voor een verstandig beleid op het gebied van ruimtelijke ordening en dat betekent volgens hem dat er verstandig aan wordt gedaan op sommige plekken niet meer te bouwen en in ieder geval verstandig te bouwen. ,,Vraagstukken als ‘hoe dicht bouw je op de kust’ zul je onder ogen moeten zien anders is het letterlijk dweilen met de kraan open. En ik weet dat dit gevoelig ligt op een eiland dat afhankelijk is van het toerisme.”

De kennis om de gevolgen van de klimaatverandering aan te pakken wordt volgens Harbers al sinds 2016 verzameld. Hiermee is de klimaateffect-atlas samengesteld en deze wordt iedere keer uitgebreid aan de hand van vervolgstudies. Een probleem bij de aanpak van de gevolgen van de klimaatverandering is dat er nog geen financiering beschikbaar is, De maatregelen in Europees Nederland worden gefinancierd vanuit het Deltafonds maar dat geldt niet voor Caribisch Nederland. Er zal dus financiering moeten worden gevonden maar dat is iets wat Harbers in principe doorschuift naar het nieuwe kabinet. Jan Paternotte (D’66) wilde weten of het dan niet logisch is om CN ook te bekostigen uit het Deltafonds ‘omdat we niet willen dat we de eilanden niet kunnen beschermen omdat we de financieringsvraag hebben laten liggen’ Maar dat kan niet volgens Harbers omdat het Deltafonds bij wet bedoeld is voor Europees Nederland.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.