Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - Het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) zegt met de ontwikkeling van een nieuwe visie voor mobiliteit op het eiland een belangrijke stap in de richting van duurzame vooruitgang te zetten.

bonmobielOmdat de bevolking groeit en duurzaamheid voor de overheid belangrijk is, wordt ernaar gestreefd om het gebruik van schone voertuigen en andere vormen van mobiliteit te stimuleren, zo laat het OLB weten. Om deze mobiliteitsvisie te realiseren is belanghebbenden gevraagd om samen te werken aan een visie die past bij de cultuur, de toekomst en de wensen van Bonaire. Het OLB organiseert samen met Marc van der Seijs, een expert op het gebied van mobiliteit en gedragsverandering van adviesbureau &Morgen, in augustus verschillende sessies. Tijdens deze bijeenkomsten worden trends en ontwikkelingen besproken en wordt gewerkt aan de nieuwe mobiliteitsvisie van Bonaire. Op 17 en 24 augustus is begonnen met sessies met ambtenaren en externe stakeholders en op 31 augustus is er een derde sessie.
Met de naar verwachting forse stijging van het aantal inwoners de komende jaren, staat Bonaire voor grote uitdagingen op het gebied van mobiliteit en infrastructuur. Het doel om het eiland leefbaar te houden en tegelijkertijd duurzaam te zijn, vraagt om verandering in mobiliteit. ,,Dit is niet alleen goed voor het milieu, maar ook om het verkeer te verbeteren en inclusie te stimuleren”, aldus de overheid. De nieuwe visie voor mobiliteit is volgens haar een belangrijke stap naar een duurzame toekomst voor Bonaire. ,,Samenwerking en strategische samenwerkingsverbanden vormen de kern van onze ambitie om Bonaire duurzamer te ontwikkelen. Wij moeten samenwerken om het eiland aantrekkelijk te maken voor zowel de huidige als toekomstige generaties. De ondersteuning van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de betrokkenheid van overheidsbedrijven versterken onze inzet om de mobiliteitsnormen op Bonaire te veranderen en onze ecologische impact te verminderen”, aldus gedeputeerde Hennyson Thielman.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).