Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - De commissie voor het op 18 december 2015 te houden referendum is eindelijk ingesteld.

Het Bestuurscollege (BC) heeft Douwe Boersema (voorzitter), Maritza Valdink (secretaris), Stephen Rosario (penningmeester, Franklin Hanse (lid), Sherwin Pourier (lid), Ivan Dario Perez Gomez (lid) en Jo-Ann Ruimveld (lid) benoemd als leden. Het BC geeft te kennen te hebben gekozen voor een uitgebalanceerd team, waarin leden met een verschillende achtergronden op juridisch, ondernemend, financieel en psychologisch vlak zijn benoemd.
De commissie zal op korte termijn een plan van aanpak voorleggen aan het college. In dit plan van aanpak zal onder andere een begroting worden meegenomen die ter goedkeuring aan het BC zal worden voorgelegd. Dit inzake de kosten die de organisatie van het referendum met zich mee zal brengen.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.