Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - De nationale ombudsman vindt dat het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) tekort is geschoten in haar communicatie met burgers. Zo stelt de ombudsman in het rapport 'En toen bleef het stil…'
Het rapport behandelt vijf verschillende klachten waarbij de ombudsman moet constateren dat er pas na een lange tijd een reactie van het OLB volgde of dat de zaken pas na zijn bemoeienis gingen lopen. Ombudsman Van Zutphen: ,,Al die tijd bleven de betrokken burgers in het duister tasten over wat zij van het OLB konden en mochten verwachten.” De vijf zaken voor zijn onderzoek gaan onder meer over kwesties als het in erfpacht geven van grond aan een ander dan de eigenaar, grondruil met het OLB en het verlenen van een duikvergunning. Omdat interventie vruchteloos bleek, heeft de ombudsman herhaaldelijk herinneringen gestuurd, maar ook hij bleef in afwachting van een reactie. Met dit onderzoek wilde de ombudsman meer aandacht voor goede dienstverlening bewerkstelligen, duidelijkheid krijgen over de manier waarop het OLB is omgegaan met de vijf klachten en vaststellen welke (structurele) oplossingen er nodig zijn.
De nationale ombudsman toetst het handelen van de overheid aan behoorlijkheidsvereisten. De context waarbinnen de overheid werkt, kan het voldoen aan deze vereisten moeilijk maken. De ombudsman plaatst dit rapport in een terugblik op de afgelopen drie jaar die hij bevoegd was om klachten over het OLB te behandelen. Met dit eerste rapport verheldert hij onder andere wat burgers redelijkerwijs van het OLB mochten verwachten. Dezelfde ombudsman gaf onlangs aan niet genoeg middelen te krijgen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om kantoor en spreekuren te houden in Caribisch Nederland. Burgers in het Caribische deel van het koninkrijk kunnen uiteraard wel via de digitale weg de nationale ombudsman benaderen.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.