Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Kralendijk - In de Leeuwarder Courant wordt deze week verslag gedaan van een bezoek van de Akademia Papiamentu uit Bonaire en de Nederlandse stichting Splika, die zich bezighouden met het behoud en de promotie van het Papiaments. Het bezoek werd afgelegd bij de Friese drietalige basisschool ’t Holdersnêst in Harkema. In het artikel van de hand van Oane Born wordt verslag gedaan: ,,Sinds Bonaire zich in 2010 bij Nederland aansloot, kwam het Papiaments onder druk te staan. Het ministerie van Onderwijs bracht het aantal lesuren Papiaments terug en verving het door Nederlands. En laat Nederlands nou een vreemde taal zijn voor de kinderen op Bonaire. Akademia Papiamentu-voorzitter Geraldine Dammers (63) is enthousiast over het beleid dat in Friesland gevoerd wordt. Ze ziet de meertalige scholen als een voorbeeld voor het Antilliaanse eiland. Zo’n zeventig basisscholen geven drietalig onderwijs: Nederlands, Fries en Engels. ,,Hoe jullie het Fries promoten via televisie, radio en boeken, zo zou ik het ook graag zien op Bonaire. Dat hebben wij allemaal niet. Het is prachtig.” Kinderen van de basisschool uit Harkema hadden zich voorafgaand aan het bezoek verdiept in de cultuur en taal van Bonaire. Verschillende collages met plaatjes en teksten over het eiland hingen door de school verspreid. ,,Ik keek mijn ogen uit”, glundert Dammers. ,,We hebben veel informatie gekregen van het schoolbestuur. Daarnaast hebben we meerdere groepen bezocht en mochten kinderen vragen aan ons stellen.” ’s Middags stond een bezoek aan Sietske Poepjes, de gedeputeerde van Taal, Cultuur en Onderwijs, op het programma. Even leerzaam volgens Dammers. ,,Maar daar mag ik nog niet te veel over zeggen. Wel heeft ze beloofd zich in te zetten voor het Papiaments, ze wil ons écht helpen met onze plannen.” En die plannen werden in de avond ontrold tijdens een Fries-Caribische avond in Tresoar. Dammers zou op Bonaire ook graag meertalige scholen zien, maar eerst moet de moedertaal beschermd worden. Ze ziet veel raakvlakken met het Fries daarin. ,,Het zijn beide onderdrukte talen die niet vergeten mogen worden. Ook op Bonaire hoor je steeds meer Nederlands, maar dat mag nooit ten koste gaan van het Papiaments.” Ze is in ieder geval hoopvol bij het kijken naar de toekomst. ,,Deze dag heeft me veel nieuwe inzichten gegeven. Ook Engelse les op de basisschool kende ik helemaal niet. Onderwijs met meerdere talen moet ook bij ons zeker kunnen. Ik zie dat proces heel positief tegemoet.”


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.