Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - Het Zorgverzekeringskantoor BES (ZVK) meldde vorige week eind 2014 te hebben geconstateerd dat de door de huisartsen op Bonaire gehanteerde patiëntenbestanden niet correct waren.
Het ZVK berekent de aan de huisartsen te betalen basisvergoeding aan de hand van deze bestanden. Volgens die patiëntenbestanden stonden er in totaal 22.935 personen bij de huisartsen op Bonaire ingeschreven. ZVK meldt dat de bevolking van Bonaire volgens de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek(CBS) in totaal uit slechts 18.413 personen bestaat. Maar dit aantal is anno september 2015 niet correct. Het door het CBS openbaar gemaakte bevolkingsaantal dateert immers van rond mei 2014.
Op basis van het bevolkingsaantal heeft het zorgkantoor de Bonairiaanse huisartsen in oktober 2014 verzocht om hun patiëntenbestand bij het ZVK aan te leveren. Vervolgens heeft het kantoor een inventarisatie gemaakt van deze bestanden. Uit de inventarisatie van het patiëntenbestand door de ZVK bleek volgens de organisatie dat 774 personen verkeerd geregistreerd stonden, 1.877 personen dubbel geregistreerd waren bij de huisartsen, 1740 ingeschreven patiënten onverzekerd waren en 211 patiënten waren overleden.
Volgens het ZVK kunnen en mogen personen slechts bij een huisarts staan en of worden ingeschreven. ‘Dit is vooral wenselijk en noodzakelijk in het licht van de kwaliteit van de zorgverlening’, zo stelt de organisatie. Omdat de patiëntenbestanden van meerdere huisartsen niet correct bleken te zijn, heeft het ZVK besloten de bestanden zelf op te schonen.
In mei dit jaar kondigde het ZVK per e-mail bij de huisartsen aan dat foutief ingeschreven personen (zoals overleden personen en niet-verzekerden) uit de bestanden zouden worden verwijderd. De dubbel ingeschreven personen heeft het kantoor toebedeeld aan de huisarts die als laatste voor die persoon een declaratie aan het ZVK heeft gestuurd. Indien iemand van huisarts wil veranderen, moet hij of zij daaromtrent namelijk een schriftelijk verzoek bij het ZVK indienen. Een mogelijkheid waarvan patiënten ingeschreven bij het ZVK, volgens de organisatie, al gebruik van maken.
Het verzekeringskantoor meldt ‘dit systeem objectief en alleszins redelijk te vinden’. Personen die niet blij zijn met de keuze van het kantoor en voor wie plotseling en zonder overleg door het ZVK is beslist bij welke huisarts ze horen, kunnen dus van dit ‘objectieve en alleszins redelijk systeem’ gebruik maken door een schriftelijk verzoek in te dienen bij hetzelfde kantoor. Het gebruik om eventueel naar een andere favoriete huisarts te gaan, is niet meer mogelijk.
Dat de ZVK personen die onverzekerd zijn verwijderd heeft uit de bestanden van de huisartsen doet onder andere ook de vraag rijzen hoe dat dan bijvoorbeeld moet met mensen die maanden op hun sedula wachten. Het kantoor meldt verder dat de wijze waarop de patiëntenbestanden zijn opgeschoond, op 10 juli 2015 is toegelicht in een presentatie aan de Bonairiaanse huisartsen.
Ten slotte schrijft het ZVK dat de organisatie conform haar verantwoordelijkheid als uitvoeringsorgaan zorgverzekering op de BES eilanden te allen tijde beschikbaar blijft om in samenspraak met huisartsen te komen tot een efficiënt patiëntenadministratiesysteem. Een systeem dat de verzekerden van de BES-eilanden zorg van hoogwaardige kwaliteit kan garanderen. Hoogwaardige medische zorg zit hem niet alleen in een patiëntenadministratiesysteem, maar ligt bij degenen die deze zorg verlenen en de patiënt die zich al of niet kwalitatief hoogwaardig geholpen voelt door de huisarts die hij of zij zelf heeft kunnen kiezen.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.