Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - Als de Staten-Generaal instemmen, krijgen ouders met kinderen tot achttien jaar op Bonaire, Sint Eustatius en Saba vanaf volgend jaar kinderbijslag.
Daar profiteren vooral gezinnen met lage inkomens van, laat Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) weten.
,,Zo wil ik bijdragen aan het bestrijden van armoede in Caribisch Nederland”, zegt staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid die het wetsvoorstel vandaag ter behandeling naar de Tweede Kamer stuurt.
Op dit moment kunnen ouders op de drie eilanden alleen een fiscale tegemoetkoming voor kinderen krijgen. Mensen met lage inkomens profiteren hier niet of weinig van. Zij betalen geen of weinig belasting en krijgen dus ook nauwelijks korting op die belasting.
Om deze verzilveringsproblematiek tegen te gaan, vervangt de kinderbijslag vanaf januari 2016 de huidige fiscale regeling en krijgen de ouders van alle 5.000 kinderen op Bonaire, Sint Eustatius en Saba kinderbijslag. Nu profiteren de ouders van zo’n 2.000 kinderen van de kinderkorting.
Uitgangspunt was dat niemand erop achteruit gaat. De kinderbijslag wordt dan ook net zo hoog als de aftrek nu is in het meest gunstige geval. Dat bedrag ligt op 38 dollar (gelijk aan ongeveer 34 euro) per kind per maand. De huidige kinderkorting geldt per gezin voor maximaal twee kinderen. De nieuwe kinderbijslag is bedoeld voor alle kinderen. Echter, een berekening leert dat de Caribisch Nederlandse kinderbijslag een stuk lager is dan de kinderbijslag in Europees Nederland. In Europees Nederland krijgen ouders van kinderen vier keer per jaar respectievelijk 191,65 euro voor kinderen van 0-5 jaar, 232,71 euro voor kinderen van 6-11 jaar en 273,78 euro voor kinderen van 12-17 jaar (volgens website Sociale Verzekeringsbank Nederland). Een korte berekening (vier keer kwartaalbedrag gedeeld door twaalf) van de bedragen leert dat het laagste bedrag 63,88 euro per maand bijna het dubbele is van wat Caribisch Nederlandse kinderen krijgen. De, omgerekend, maandelijkse bedragen in de middelste en hoogste categorie zijn respectievelijk 77,57 euro en 91,26 euro per maand.
RCN meldt verder dat als blijkt dat de belasting- en premieheffing zodanig verandert dat ouders er ten opzichte van het oude systeem toch op achteruit zouden gaan, het maandelijkse bedrag omhoog zal gaan. Onbekend is met hoeveel. Het bedrag van 38 dollar zal in de toekomst ook worden geïndexeerd.
De Tweede en Eerste Kamer moeten zich nog uitspreken over het wetsvoorstel. De beoogde ingangsdatum van de nieuwe maatregel is 1 januari 2016.
Het is te hopen dat het ontzettend grote verschil in bedragen, de ongelijkheid en dus de onwaarschijnlijke twee maten waarmee gemeten wordt beide kamers of in ieder geval één van beide kamers opvalt en tevens door hen wordt recht getrokken.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.