BES

Rijk stelt 1 miljoen beschikbaar voor voorzetting

Van onze correspondent
Den Haag - De openbare lichamen Saba en Sint Eustatius hebben aangekondigd de veerboot tussen de beide eilanden en St. Maarten te willen blijven ondersteunen, omdat uit de evaluatie blijkt dat de veerdienst goed gebruikt en gewaardeerd wordt.

besferryHet ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) stelt hiervoor 1 miljoen euro beschikbaar. Dit schrijft demissionair staatssecretaris Alexandra van Huffelen in een brief aan de Tweede Kamer over de stand van zaken van een aantal dossiers op het terrein van Koninkrijksrelaties.
Uit de evaluatie blijkt dat de veerdienst minder subsidie nodig heeft dan twee jaar geleden toen deze moest worden opgestart. Er is nog wel extra geld nodig, onder andere door de nodige aanpassingen in planning en bij de havens. Ook zijn de brandstofkosten toegenomen. Daarom zal de verbinding de komende twee jaar nog niet kostenneutraal zijn zonder subsidie of zonder de ticketprijzen te laten stijgen. De openbare lichamen Saba en Sint Eustatius hebben om een bijdrage van het Rijk gevraagd. ,,Ik zie het vitale belang van deze verbinding en de noodzaak de ticketprijzen niet te laten stijgen. Daarom heb ik binnen de begroting van BZK één miljoen euro beschikbaar gesteld voor 2024 en 2025, voor de ondersteuning van de veerboot tussen Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius. Daarnaast heb ik in de bestuursakkoorden met beide openbare lichamen afgesproken in 2024 toe te werken naar een bredere visie op de fysieke connectiviteit tussen deze eilanden”, aldus Van Huffelen die in de brief aangeeft in gesprek met het ministeries van Justitie en Veiligheid en Financiën, de Koninklijke Marechaussee, de Belastingdienst en Douane Caribisch Nederland over de in de evaluatie genoemde uitdagingen rond grensbewaking en douane.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.