Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - Aanvragen voor een nieuwe watersportvergunning worden tot nader order niet in behandeling genomen. Vanaf 1 januari 2025 moeten alle commerciële vaartuigen een ‘propeller guard’ aan boord hebben.

ARUwatersportDeze nieuwe beleidsregels voert Natuurminister Ursell Arends (Raiz) in om de veiligheid op zee te verbeteren. Het beleid is op 28 mei goedgekeurd door de Ministerraad.
Het gaat om beleid voor watersportactiviteiten, waarbij een passagier betaalt voor een trip op zee, zoals duiken en snorkelen. Twee jaar geleden in april werden alle verzoeken voor watersportactiviteiten tijdelijk stilgelegd, zodat de autoriteiten onderzoek konden doen naar de situatie - op dat moment - betreffende het milieu en de veiligheid. Met diverse stakeholders werd gesproken, zoals Directie Scheepvaart, de kustwacht, de Maritieme Politie, Aruba Tourism Authority (ATA) en de hotelassociatie Ahata.
Het was ook de bedoeling om onderzoek te doen naar de carrying capacity (hoeveel ruimte is er om meer watersportactiviteiten of bedrijven toe te laten, red.) en naar de duurzaamheid van de watersportbranche. Zo’n onderzoek neemt echter veel tijd in beslag. De overheid wilde bestaande watersportbedrijven niet benadelen en besloot om een tijdelijk beleid in te voeren, in afwachting van de onderzoeksresultaten.
Het tijdelijke watersportbeleid richt zich op drie gebieden: vervangen, uitbreiden en veiligheid. Op het gebied van ‘vervangen’ geldt dat alle verzoeken voor een nieuwe vergunning tot nader order niet in behandeling worden genomen. Verzoeken die voor 1 januari 2024 zijn ingediend en te maken hebben met het vervangen van een boot, zullen in behandeling worden genomen. Bij boten die worden vervangen door een gelijkwaardig vaartuig, zal Directie Scheepvaart onderzoek doen.
Op het gebied van uitbreiding geldt dat alle aanvragen voor een verlenging die voor 1 januari 2024 zijn ingediend, in behandeling worden genomen. Bedrijven die boottrips aanbieden om te snorkelen, duiken of vissen, worden in staat gesteld om hun aanvraag aan te passen. De vergunninghouder moet wel een aansprakelijkheidsverzekering hebben. Dit verzekeringsbewijs moet worden ingediend bij Directie Scheepvaart. Dit moet ook worden gedaan als de verzekering is verlengd.
Op het gebied van veiligheid wordt de regel ingevoerd dat alle commerciële vaartuigen vanaf 1 januari 2025 een propeller guard aan boord moeten hebben. Bij activiteiten op zee moet een medewerker van het sportbedrijf op de boot aanwezig zijn als de klant gaat varen. Het is verboden om een vaartuig te ankeren aan een scheepswrak (zoals de Antilla), aan koraal of aan boeien.
Het tijdelijke watersportbeleid is te vinden op www.publico.aw. Het ministerie gaat een informatiesessie organiseren om belanghebbenden te informeren over de nieuwe regels. Wie nog geen vergunning heeft ontvangen of andere vragen heeft, kan een e-mail sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Minister Arends verwacht dat deze nieuwe regels zullen bijdragen aan een veiligere watersportbranche.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.