Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - Aruba Tourism Authority (ATA) heeft vorig jaar in elke toerist 7 florin per nacht geïnvesteerd. Een toerist gaf in 2023 gemiddeld 532 florin per dag uit. Dat blijkt uit cijfers die ATA maandag heeft gepresenteerd.

F18 7 florin per nacht 2Directeur Ronella Croes presenteerde het jaarverslag over 2023. ATA heeft meer investeringen gedaan, maar is er toch in geslaagd om de operationele kosten gelijk gehouden.

Toeristen die naar Aruba komen, moeten twee belastingen betalen. De Tourism Levy is een belasting die voor het verblijven in een accommodatie wordt betaald. De Travel Promotion Levy is een belasting die wordt betaald bij het kopen van het ticket. Als het aantal bezoekers stijgt, zijn de opbrengsten van deze belastingen ook hoger.

De Tourism Levy leverde afgerond 99 miljoen florin op. De Travel Promotion Levy leverde afgerond 22 miljoen op. In totaal kreeg ATA 121 miljoen florin binnen. Als gevolg van een wetswijziging die op 1 januari 2023 van kracht werd, bleven echter niet alle belastinginkomsten bij ATA. De regering verhoogde de Tourism Levy van 9,5 procent naar 12,5 procent en besloot dat 57 procent van het totale bedrag naar ATA gaat. De rest gaat in de staatskas. Per saldo houdt ATA dus minder geld over. ATA heeft berekend dat de inkomsten daalden van 9,5 procent naar 7,125 procent. Van de geïnde 174 miljoen aan Tourism Levy hield ATA 99 miljoen florin over.

ATA vergelijkt deze cijfers met 2022. Toen haalde de toerisme-autoriteit afgerond 124 miljoen binnen. Het verschil met 2023 is 2,5 miljoen florin minder. De investeringen in de markt namen echter wel toe, in totaal besteedde ATA 76 miljoen florin. De operationele kosten waren 13 miljoen, wat gelijk is aan 2022. ATA droeg ook voor 1,7 miljoen florin bij aan het noodfonds, wat wettelijk verplicht is.

Omgerekend investeerde de toerisme-autoriteit 7 florin per bezoeker per nacht. De investeringen die ATA heeft gedaan onder de noemer Destination Services, zijn onder andere een mountainbiketrail, boeien in zee, Baby Beach, Stimami Sterilisami, de nieuwe start van het Bon Bini Festival, Aruba Art Fair en het introduceren van de Tourism Security Patrol Aruba. Toeristen gaven vorig jaar per persoon gemiddeld 532 florin per dag uit.

De operationele kosten zijn niet alleen voor het hoofdkantoor in Aruba. ATA heeft kantoren in de Verenigde Staten, Colombia en in Nederland. 30 procent van de werknemers werkt in deze genoemde landen. ATA is sinds januari 2011 een Sui Generis, een onafhankelijke organisatie. Als Destination Marketing and Management Organization (DMMO) is het de taak van ATA om toeristen aan te trekken. In het jaarverslag wordt ook gekeken naar het verschil tussen de start in 2011 en 2023. DeTourism Receipts zijn gestegen met 94 procent, het aantal toeristen is toegenomen met 43 procent. De RevPAR steeg met 82 procent en het cruisetoerisme steeg met 36 procent. Aruba ontving in 2011 822 duizend toeristen en verwelkomde in 2023 1,2 miljoen bezoekers. Deze cijfers laten de kracht zien van ATA als Sui Generis, aldus ATA.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.