Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - Utilities Aruba is klaar om de volgende urgente stappen te zetten om tot een duurzame oplossing te komen voor de Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). De installatie gaat hard achteruit en er is geen capaciteit meer om het vervuilde water te zuiveren.

ARU RWZIHet is echter wachten tot de wetgeving is aangepast om de RWZI te kunnen overhevelen naar de nieuwe entiteit Aruba Wastewater Sustainable Solutions (AWSS). Deze entiteit gaat de financiën beheren, zodat de noodzakelijke investeringen kunnen worden gedaan. Lokale en regionale financiële instituten zijn op de hoogte en hebben laten weten dat ze hun steun willen geven aan dit proces.
Utilities laat weten dat ze al maanden intensief vergaderd met stakeholders over de kritieke situatie waarin de RWZI zich bevindt. Bij de gesprekken zijn ook de toeristische sector, de overheid en het bedrijfsleven betrokken. De plannen om de RWZI over te hevelen naar AWSS liggen klaar. Bij dit traject zijn internationale experts betrokken om te zorgen dat de nieuwste technieken en methodes worden ingezet.
Het bouwen van een nieuwe zuiveringsinstallatie vergt flinke investeringen. De stakeholders zijn daarvan op de hoogte, zegt Utilities. Het overhevelen naar AWSS is nodig om te zorgen dat aan alle voorwaarden wordt voldaan om het vervuilde water te kunnen filteren. Bij dat proces mag de zee niet worden vervuild en ook de wetlands moeten in de gaten worden gehouden.
De problemen bij de RWZI zijn ontstaan door de groei van de bevolking en het toerisme, waardoor meer vervuild water in de installatie terechtkwam dan dat de capaciteit aankan. De installatie is bovendien jarenlang niet onderhouden. Nu komen de problemen. De RWZI moet worden uitgebreid, de infrastructuur moet dringend worden vernieuwd. De stank en de muggen moeten worden aangepakt.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.