Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - De detentie van voormalig minister Guillfred Besaril (MEP) is verlengd met 16 dagen. De rechter-commissaris heeft dat besluit vrijdag genomen.
Arubaanse online media (NoticiaCla en 24ora.com) maakten hier gisteren melding van. Besaril is hoofdverdachte in de zaak Tulipan en wordt beschuldigd van corruptie en machtsmisbruik in de tijd dat hij gevolmachtigde minister van Aruba in Nederland was (bij het Arubahuis, red.).

F19ARUOP Besaril langer vastHij werd op 13 februari aangehouden en blijft in opdracht van de rechter-commissaris langer vastzitten, zodat de Landsrecherche door kan met verhoren. Dit zou zijn gebeurd op verzoek van het Openbaar Ministerie (OM).

Besaril is niet de eerste persoon die in deze zaak is aangehouden. Glen Ling, die waarnemend directeur van het Arubahuis was, werd medio januari aangehouden. Hij is echter weer vrijgelaten en wacht af of hij nog een keer zal worden verhoord.

De politicus verloor vorig jaar op 23 oktober een rechtszaak die hij had aangespannen in verband met zijn ontslag in 2022. De rechter in ambtenarenzaken achtte Besaril schuldig aan ‘ernstig plichtsverzuim’ en ‘ernstige twijfels’ aan zijn integriteit en geschiktheid. Hij zou in zijn functie als gevolmachtigde minister van Aruba in Nederland betalingsopdrachten hebben verricht met persoonlijk financieel voordeel en persoonlijke uitgaven hebben gedaan op kosten van het Land Aruba. Een deel van deze strafbare feiten vond plaats in de periode van 14 december 2020 tot en met 4 januari 2021.

De lijst met strafbare feiten is echter veel langer en bevat meerdere handelingen die Besaril zakelijk heeft gedaan voor privédoeleinden. In het vonnis wordt gesproken van ‘buitensporige kosten’ met betrekking tot mobiele telefoons, ziektekostenverzekeringen, huurcontracten, alarmsystemen voor de huurwoning en renovaties. Besaril ontkende de aantijgingen en stelde dat hij de kosten die hij via het Arubahuis maakte, heeft terugbetaald. De advocaten van de tegenpartij gaven aan dat het vertrouwen in Besaril weg is. Als gevolmachtigde minister van Aruba in Nederland maakte hij misbruik van zijn functie om zijn eigen financieel voordeel te dienen.

De Centrale Accountants Dienst (CAD) deed in 2022 onderzoek naar Besaril, nadat ze een melding had gekregen over mogelijke financiële onregelmatigheden met publieke geldmiddelen door Besaril.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.

Top Tags afgelopen week

No Tags found.