Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - Op de website Rijksoverheid.nl is gisteren een document van 230 pagina’s gepubliceerd over de ‘Parkietenbosdump Aruba’. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) geeft daarmee gehoor aan een Woo-verzoek dat gedaan is op 13 mei.

aruparkietenbosWoo staat voor Wet open overheid, deze wet is sinds 1 mei van dit jaar van kracht. De Woo vervangt de Wob, de Wet openbaarheid van bestuur. Burgers konden voorheen een beroep doen op de Wob, nu kunnen ze via de Woo een verzoek indienen om informatie openbaar te maken.
BZK heeft op Rijksoverheid.nl twee links gepubliceerd. De ene link, ‘Besluit Woo-verzoek Parkietenbosdump Aruba’, bevat de brief waarin het ministerie zijn besluit toelicht. De andere link is een pdf met daarin alle opgevraagde documenten waarvan de overheid heeft besloten dat ze openbaar gemaakt kunnen worden.
In het besluit legt BZK uit hoe het Woo-verzoek is behandeld. Onbekend is wie het verzoek heeft ingediend, want dat vermeldt het ministerie in het besluit niet. De aanvrager heeft alle correspondentie opgevraagd van de afgelopen tien jaar tussen BZK en de Arubaanse regering. Ook zijn alle rapporten opgevraagd die betrekking hebben op de dump van Parkietenbos. Het Woo-verzoek vroeg ook om alle aanbiedingen voor technische hulp tot sanering van de dump. Verder wilde de aanvrager alle gespreksverslagen over de dump die door BZK zijn opgesteld en alle correspondentie met derden.
Het ministerie heeft tijd nodig gehad om het Woo-verzoek in behandeling te nemen. Op 23 mei kreeg de aanvrager te horen dat het verzoek binnen vier weken zou worden behandeld. Op 8 juni bleek dat de behandeling langer zou duren, omdat het om een omvangrijk verzoek gaat. Er werd een nieuwe deadline gesteld van 22 juni. BZK haalde dit echter niet. Op 21 juni werd besloten om nogmaals te verlengen, tot 15 juli. De reden was dat ‘de betrokken belanghebbenden zijn gevraagd om binnen drie weken hun mening te geven over de voorgenomen openbaarmaking van de door u gevraagde informatie’. Uiteindelijk is op 19 augustus een gedeeltelijk positief besluit genomen. Op 7 september zijn de beslissing en de documenten online gezet.
BZK heeft de gevraagde informatie opgezocht in digitale archiefsystemen, e-mails en WhatsApp-gesprekken van het directoraat-generaal Koninkrijksrelaties en de betrokken medewerkers. Die inventarisatie leverde 48 documenten op. ,,De Woo is niet van toepassing op documenten die al openbaar zijn. Op de inventarislijst staat aangegeven waar deze documenten te vinden zijn.” BZK laat weten dat bepaalde informatie niets te maken heeft met Parkietenbos en daarom niet is gepubliceerd. ,,Iedereen heeft het recht om overheidsinformatie op te kunnen vragen zonder dat een reden moet worden gegeven. Het uitgangspunt is dat overheidsinformatie openbaar is, tenzij er uitzonderingsgronden zijn. Het algemeen belang van openbaarheid wordt afgewogen tegen de belangen die de uitzonderingsgronden beschermen.”
De Woo stelt dat als besloten wordt dat informatie niet openbaar wordt gemaakt, dat dit goed moet worden uitgelegd. Een uitzondering is wanneer het openbaar maken van informatie de persoonlijke levenssfeer schaadt. Persoonsgegevens zoals namen, e-mailadressen, telefoonnummers en functienamen worden beschermd. Ook concurrentiegevoelige informatie en informatie over beveiliging wordt niet gedeeld.
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/woo-besluiten/2022/08/19/besluit-woo-verzoek-parkietenbosdump-aruba


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).