Al het nieuws

Regering besluit tot 400 mln; CBA begint met 167 mln

Van een onzer verslaggevers

Oranjestad - De regering-Wever-Croes van Aruba heeft met het ‘Landsbesluit Financieringsbehoefte 2020-III’ aangegeven een lening aan te gaan van maximaal 400 miljoen florin, met een looptijd van niet meer dan acht jaar en is bereid daarvoor 5,5 procent rente te betalen.

cbaDe Centrale Bank van Aruba (CBA) heeft intussen als emissiebank en agent aangekondigd te beginnen met twee staatsobligaties: een van 60 miljoen florin gedurende zeven jaar tegen 5,3 procent; en een andere van 60 miljoen dollar (bijna 107 miljoen florin) tegen dezelfde voorwaarden. Het vaste jaarlijkse rentepercentage van 5,5 of zelfs 5,3 is hoog, zeker gezien de renteloze (0 procent) leningen die Nederland tot nu toe aan liquiditeitssteun in verband met de coronacrisis verstrekte en - met de nodige voorwaarden - bereid is te verstrekken.
Een simpele rekensom leert dat 5,5 procent over 400 miljoen jaarlijks zo’n 22 miljoen aan rente kost; 176 miljoen over acht jaar, omdat ‘aflossing ineens aan het einde van de looptijd plaatsvindt’.

De twee door de CBA aangekondigde obligatieleningen (van bij elkaar 167 miljoen) tegen 5,3 procent kunnen het Land jaarlijks bijna 8,9 miljoen aan rente kosten. Na zeven jaar is dat ruim 62 miljoen aan alleen additionele rente.
Niet alleen de rentelasten nemen toe, met de leningen stijgt ook de totale schuld van het Land Aruba verder. Per 1 juli dit jaar bedraagt de schuldenstand 4.666 miljoen (bijna 4,7 miljard). Volgens de jongste uitvoeringsrapportages van regering en College Aruba financieel toezicht (CAft), van begin september, komt dat overeen met 117 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Met de nieuwe obligatieleningen wordt de Arubaanse schuld 4.833 miljoen, maar als het volle pond wordt gebruikt stijgt deze zelfs uit boven de 5 miljard (5.066 miljoen).

‘Alleen kopers in landen Koninkrijk’

,,Alleen natuurlijke personen of entiteiten gevestigd in de landen van het Koninkrijk der Nederlanden mogen deelnemen aan deze emissie”, maakt de Centrale Bank in Oranjestad met klem duidelijk. De op te halen geldmiddelen, in de vorm van geplaatste staatsobligaties, moeten al volgende week - uiterlijk op vrijdag 25 september - beschikbaar zijn. Zo meldt het landsbesluit.
Het feit dat Aruba en Nederland geen akkoord hebben bereikt over de op 10 juli door Den Haag voorgestelde bij consensusrijkswet te regelen hervormingsentiteit, betekent volgens het kabinet-Wever-Croes een extra liquiditeitstekort van 136 miljoen. De nu uitgeschreven emissies voor bij elkaar 167 miljoen liggen niet heel ver van het benodigde bedrag vandaag, maar de maximaal te lenen 400 miljoen lijkt voor méér en langer dan wat nu per direct vereist is om het ‘gat’ te dichten.

,,Wij rollen de mouwen op en zoeken naar alternatieven. Het is ons inmiddels gelukt om elders financiering voor dit bedrag te krijgen, bij dezelfde instituten en tegen dezelfde voorwaarden. Wij hebben hier niet voor gekozen, we zijn door Nederland geforceerd om dit te doen, en ik ben blij dat het ons toch is gelukt. Dit laat ook zien dat langzaamaan het vertrouwen van de financiële markt in Aruba wordt hersteld”, aldus premier Evelyn Wever-Croes (MEP) al eerder.
Met het landsbesluit kan haar partijgenoot minister Xiomara Maduro van Financiën, Economische Zaken en Cultuur, na de inschrijving op 25 september, een lening in de vorm van staatsobligaties aan toonder aangegaan tot maximaal 400 miljoen. Maar zoals gesteld, zet de CBA nu in op 60 miljoen florin en 60 miljoen dollar.
,,De aflossing van de geldlening geschiedt ineens aan het einde van de looptijd”, vervolgt het landsbesluit. De Centrale Bank treedt op als zogeheten ‘emissiebank’ van het Land en als ‘agent’ met betrekking tot zowel het beheer van de obligaties als de uitbetaling van de rente op en de aflossing van de hoofdsommen daarvan.

De inschrijvingsformulieren voor de lening zijn gedurende ten minste vier dagen kosteloos verkrijgbaar bij de lokale handelsbanken en bij de CBA. Zij worden, na invulling, door de inschrijvers ingediend. De lokale commerciële banken leveren de inschrijvingen vervolgens uiterlijk op 22 september om 12.00 uur (‘cutoff time’) bij de CBA in.
Als de ingediende inschrijvingen lager zijn dan het maximumbedrag (dan 400 miljoen) kan de inschrijving bij landsbesluit op een later tijdstip heropend worden. Betaling van de geplaatste staatsobligaties vindt uiterlijk op 25 september om 12.00 uur plaats bij de Centrale Bank. De CBA crediteert vervolgens ‘nog diezelfde dag’ de rekening van de overheid voor het totale bedrag, minus de gemaakte kosten.
In de overwegingen stelt de Arubaanse regering dat in verband met de financieringsbehoefte van het Land voor het dienstjaar 2020 ‘het wenselijk is een aantal geldleningen aan te gaan’; en dat de minister van Financiën op grond van de Landsverordening van 25 maart 2020 tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2020 en tot wijziging van de Landsverordening instelling ministeries 2018 ‘gemachtigd is’ om daartoe één of meer geldleningen aan te gaan tot een op ieder moment maximum uitstaand bedrag van maar liefst 1.646.730.200 (ruim 1,6 miljard).
Verder meldt het besluit ‘dat het wenselijk’ is in die financieringsbehoefte te voorzien door middel van onder andere het aangaan van ‘een binnenlandse lening’; en dat in verband met de verhandelbaarheid en ter ondersteuning van ‘s Lands deviezenvoorraad de binnenlandse lening zowel in Arubaans courant als in Amerikaanse dollars kan worden aangegaan. Aldus gepubliceerd in het Afkondigingsblad van Aruba.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.