Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - Aruba gaat dit jaar de met Nederland overeengekomen norm voor de personeelslasten niet halen. Dat stelt het College Aruba financieel toezicht (CAft) in het commentaar op de derde uitvoeringsrapportage (UR).

ArubaHet samenwerkingsprotocol Aruba-Nederland 2019-2021 van 22 november 2018 geeft een inkadering van het pad richting solide, transparante en houdbare overheidsfinanciën van Aruba. De afspraken uit het protocol betekenen voor de toetsing van de derde UR 2019 dat de personeelslasten (inclusief werkgeversbijdragen) in het jaar 2019 maximaal 479 miljoen florin mogen bedragen. In de jaren daarna moet de regering aansturen op een jaarlijkse nominale daling van de personeelslasten.
De realisatie personeelslasten inclusief werkgeversbijdragen over de eerste drie kwartalen van 2019 bedragen 362,4 miljoen florin. Dit is gelijk aan 75,7 procent van de gehele kostenbegroting van 478,6 miljoen florin.
Volgens de verwachting van de voortgangsrapportage Monitoring Personeelslasten Land (MPL) zullen de personeelslasten van het land exclusief de personeelslasten van het Interim Begrotingsfonds Sociaal Crisisplan (IBSCP) uitkomen op 478,7 miljoen florin. De personeelslasten vanuit het IBSCP zijn voor 2019 begroot op 4,6 miljoen, waarvan tot en met 21 november 2019 ongeveer 2 miljoen florin is besteed. Het CAft beschouwt de personeelslasten gefinancierd uit het IBSCP als personeelslasten van het land. Aruba heeft nog geen invulling gegeven aan de eerdere adviezen van het CAft om de begrote personeelslasten (inclusief werkgeversbijdragen) van het land inclusief het IBSCP conform het protocol maximaal 479 miljoen florin te laten bedragen en daarmee voldoet Aruba niet aan het protocol.

 


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).