Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - ,,Tijdens de behandeling van de begrotingswijziging voor het dienstjaar 2018 kwam aan het licht dat de aangekondigde verlaging van overheidsuitgaven is uitgebleven.

aruuitgaven Vergeleken met de realisatie van 2017 zijn de uitgaven met meer dan 100 miljoen florin toegenomen”, aldus Statenlid Richard Arends van oppositiepartij AVP.
,,Deze nieuwe uitgaven zijn niet aan de vorige regering toe te schrijven, zoals de huidige coalitieregering telkens verkondigt.” Volgens Arends bevestigt dit wel dat de crisisheffing niets anders is dan een ‘coalitieheffing’ ter financiering van nieuwe uitgaven van de huidige regering.
De grootste toenames zitten in de personeelskosten, kantoorinrichting en goederen en diensten. ,,In de Nota van Wijziging laat het laatste een toename van 30 miljoen zien, ofwel achttien procent meer dan de realisatie 2017.” Het Statenlid heeft tijdens de behandeling stilgestaan bij de structurele toename van deze kosten in de komende jaren en heeft de regering hierop gewezen. ,,Het is precies waarvoor de Raad van Advies en het CAft voor waarschuwden”, aldus Arends.
In het Financieel-Economisch Memorandum (FEM) uit februari 2018 nemen de personeelslasten jaarlijks met 7 miljoen florin toe. In tegenstelling hiermee, gaf de regering tijdens de behandeling aan dat deze lasten jaarlijks met juist 3 miljoen zullen afnemen. ,,Als we deze voornemens op een rijtje zetten, betekent dit een verschil van 10 miljoen in 2020 en van 20 miljoen in 2021 in de verlaging van personeelslasten. De regering kon deze cijfers echter niet toelichten”, zei Arends.
Er zijn volgens de regering 482 werknemers ontslagen sinds het aantreden van het nieuwe kabinet en 266 nieuwe werknemers aangenomen. ,,De personeelsstaten tonen echter geen afname in het aantal personeelsleden, maar juist een toename”, gaf Arends aan. ,,Ook hierop wist de regering geen eenduidige toelichting te geven.”
Hoewel de economische prognoses in de begroting conservatief zijn, kan een economische krimp voor lagere opbrengsten zorgen en hiermee een groter tekort, aldus Arends. Terwijl er veel gesproken is over selectieve bezuinigingen, gaf het totaalplaatje van de begrotingswijziging het tegenovergestelde aan zonder enige buffer om een additioneel tekort op te vangen.
Het gebrek aan inzichtelijkheid en toelichting op deze kosten is de voornaamste reden geweest waarom de AVP-fractie tegen deze begrotingswijziging heeft gestemd.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.

Top Tags afgelopen week

No Tags found.