Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - De Gele Koorts en Muskieten Bestrijding (GKMB) heeft een traject uitgezet om niet alleen het verspreidingsgebied van de bekende mug Aedes aegypti, maar ook dat van andere muggensoorten in kaart te brengen. Daarbij kreeg de organisatie ondersteuning van de Pan American Health Organization (Paho) in de persoon van entomoloog Marco Suarez.
De GKMB controleert al jaren de verspreiding van de Aedes aegypti, omdat die de ziekte dengue kan verspreiden. Een paar jaar geleden bleek de mug ook verantwoordelijk voor de verspreiding van chikungunya. Sinds kort is de ziekte zika aan het lijstje toegevoegd, al zijn daarvan nog geen gevallen bekend op Aruba.
Onlangs stak de ziekte malaria de kop op in Venezuela. Volgens Suarez is het van groot belang om niet alleen de ziekte te bestrijden, maar ook verspreiding naar andere landen te voorkomen. Gezien de korte afstand tussen Aruba en Venezuela en het intensieve verkeer tussen beide landen, staat Aruba hoog op de aandachtslijst van de Paho. Om die reden is een traject ontwikkeld om na te gaan of de muggen die malaria kunnen verspreiden, ook op Aruba voorkomen. De insecten leggen hun eitjes bij voorkeur tussen de mangroven en daarom zijn controles uitgevoerd in de omgeving van Isla di Oro, Savaneta.
GKMB-hoofd Roque Dirksz benadrukt dat het om een preventieve actie gaat. ,,We willen proactief werken om deze bedreiging van de volksgezondheid buiten ons eiland te houden. Daarom krijgen onze mensen instructies en trainingen om de muggen, hun larven en eitjes te leren herkennen.” Suarez bevestigt dat Aruba geen malariaprobleem heeft. ,,Het beleid van de Paho is om als zich ergens een uitbraak van malaria voordoet, de omringende landen te waarschuwen en te begeleiden om verspreiding te voorkomen.” Hij bevestigde dat de aanpak van de GKMB om huis aan huis te controleren en de burgers aan te spreken op hun verantwoordelijkheid voor het voorkomen van de verspreiding van muggen, de beste manier is. ,,De bewoners moeten voorkomen dat rond hun huis plekken zijn met stilstaand water, waar muggen graag broeden. De GKMB werkt op de goede manier, naar het voorbeeld van andere, grotere landen.”