Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - ,,Er staat nog een bedrag op de bank van tussen de 100 en 120 miljoen florin. Een groot deel van dat geld is al toebedeeld aan projecten. We hebben afgesproken de einddatum voor de afronding van de definitieve verdeling door te schuiven naar het voorjaar van 2016. Eigenlijk hadden we tot eind van dit jaar, maar dat halen we niet. We willen uiteraard niet dat er fondsen wegvallen, omdat we de streefdatum niet halen.”
Minister Angel Bermudez van Financiën en Overheidsorganisatie heeft maandag overleg gevoerd met minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (PvdA). ,,Er stond maar één punt op de agenda: dat van Fondo di Desaroyo Arubano (FDA). We hebben gesproken over de stand van zaken van het fonds en over de lopende projecten. Het was een prettig gesprek.”
Het FDA werd in het jaar 2000 opgericht als instrument voor het afbouwen van de ontwikkelingshulp. Nederland beloofde nog tien jaar lang een jaarlijks dalend bedrag in het fonds te storten, terwijl de bijdrage van Aruba ieder jaar toenam. Bij elkaar kreeg FDA een bedrag van rond de 500 miljoen florin ter beschikking. Nederland en Aruba bepalen samen waar dat geld aan wordt besteed.
Het FDA-bestuur staat onder voorzitterschap van Edwin Roos. ,,Het was een prettig en zakelijk gesprek. Het betrof een periodiek bestuurlijk overleg? en deze overleggen worden altijd uitgebreid voorbereid. De agenda kan dus efficiënt worden afgehandeld en er blijft nog tijd over om actuele zaken te bespreken of enkele punten met meer diepgang. Door de regelmaat waarop deze overleggen plaatsvinden, kennen we elkaar al en dat maakt de gesprekken vanzelf prettiger”, aldus Roos. Hij bevestigt dat alle projecten in principe in de loop van 2017 zijn afgerond en het fonds dan verdwijnt. ,,FDA houdt op te bestaan, maar de overheid is voornemens om ?het op eigen kracht voort te zetten wellicht in een wat uitgebreidere vorm met een uitgebreider takenpakket. Hierbij valt te denken aan het werven van (internationale) fondsen. Nederland zal hier geen (actieve) rol in spelen.”


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.