Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Oranjestad - De regering wil de loongrens voor het Ziektefonds verhogen. Nu wordt er premie geheven bij werknemers die tot 54.600 florin per jaar verdienen. Minister Alex Schwengle van Volksgezondheid heeft onlangs in de Staten aangekondigd die grens te willen verhogen naar 70.000 florin. De werkgevers van mensen onder die loongrens moeten premie afdragen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVb), zodat hun werknemers worden doorbetaald als ze ziek zijn.
Schwengle wil de loongrens verhogen om te voorkomen dat de premies later omhoog moeten. Als de premiebetalende groep groter wordt komt er vanzelf meer geld binnen. De gevolgen van het verhogen van de loongrens zijn volgens hem minder groot dan van een premieverhoging. Als de loongrens per 1 januari wordt verhoogd dan is het Ziektefonds volgens de SVb in 2020 weer gezond.
Minister Schwengle zei dat de verschillende fondsen op Aruba nu steeds geld van het ene fonds naar het andere verplaatsen. Het Ziektefonds kwam ‘in het rood’ te staan omdat er te weinig premie binnenkwam. De SVb is na een analyse met voorstellen gekomen om de problemen op te lossen. Volgens de bewindsman kan er niet langer gewacht worden met maatregelen. Dat had eigenlijk al in 2013 moeten gebeuren toen er een sociale dialoog werd gevoerd. Nu gebeurt het onder druk van het College Aruba financieel toezicht (CAft).
Het terugdringen van werkverzuim is bijna niet te doen, aldus de minister, want dit is al erg laag op Aruba. Omdat de premies de kosten niet dekten moet er dus meer premie binnenkomen. Nu wordt gebruikgemaakt van de overschotten in het cessantiafonds om de andere fondsen te saneren.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.